Ål kommune

- kulturkommunen

  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Aktuelt

 • NO har du sjansen!

  15.12.2018
  Helsekommunen Ål søker kommunalsjef for helse og omsorg.
  Les meir
 • Barnehagelærar/Pedagogisk leiar

  14.12.2018
  Sando barnehage
  Les meir
 • Stipend til ungdom

  13.12.2018
  ...og vinnarane er:
  Les meir
 • Opningstider jul og nyttår

  13.12.2018
  25. desember - STENGT 26. desember - STENGT 27. desember kl 10.00 - 14.00 28. desember  kl. 10.00 - 14.00 Stengt jul- og nyttårsaften.   Vakttelefonar i Ål kommune Vi ynskjer alle ei god jul og eit godt nyttår!
  Les meir
 • Mestringstreff

  12.12.2018
  - kurs for deg med helseutfordringar
  Les meir
 • Rådmann

  12.12.2018
  Endeleg vedtak i kommunestyret 13. desember.
  Les meir
 • Har du oppretta digital postkasse?

  09.12.2018
  Med ein digital postkasse får du ei sikker løysing for å motta og oppbevare viktig post digitalt, slik som brev med vedtak, helseopplysningar eller anna sensitiv informasjon. Det offentlege kan ikkje bruke vanleg e-post til å sende slik informasjon. De...
  Les meir
 • Julefeiring på Kafè TID

  03.12.2018
  Julaften og 1. juledag
  Les meir
 • Endeleg desember

  03.12.2018
  ..og magien er på plass i Sando barnehage
  Les meir
 • Dørstokkmila

  29.11.2018
  Desemberutgåva er klar
  Les meir
 • Innskriving grunnskule

  28.11.2018
  Ungar født i 2013
  Les meir
 • Julegrantenning

  27.11.2018
  ...og lysvandring på Sundre
  Les meir
 • Skuleruta 2019/2020

  26.11.2018
  Skuleruta 2019 2020.pdf
  Les meir
 • Inkludering av barn i familiar med låg inntekt

  20.11.2018
  Søknadsfrist 10. desember 2019
  Les meir
 • Ta i et tak

  20.11.2018
  Stiftelsen UNI og Norsk Kulturarvs tradisjonelle «Ta et tak»-aksjon
  Les meir
 • Det beste drikkevatnet på Østlandet

  14.11.2018
  Sundre vassverk vann semifinalen.
  Les meir
 • Vassforsyningssystem

  09.11.2018
  Krav om at dei skal registrerast
  Les meir
 • Innovasjon Norge

  31.10.2018
  Søknader om midlar til "Investering og bedriftsutvikling i landbruket" (IBU-midler) for 2019 i Buskerud
  Les meir
 • Dørstokkmila

  30.10.2018
  Novemberutgåva er klar
  Les meir
 • Bustøtte

  18.10.2018
  Har du høge buutgifter og låg inntekt?
  Les meir
 • Slamtømming

  02.10.2018
  Slam – årleg gebyr for tømming av slamavskiljar
  Les meir
 • Min eigedom

  28.09.2018
  Informasjon om eigedomen din
  Les meir
 • Offentleg bading

  27.09.2018
  Hausten 2018
  Les meir
 • Radonmåling

  27.09.2018
  No er det tid for å måle radon   Miljøretta helsevern Hallingdal (interkommunalt samarbeid i Hallingdal) tilbyr også i år rimelege sporfilmar for radonmåling via Radonlab. Tilbodet kan nyttast av alle innbyggjarar og verksemder i Hallingdal. Radon bør...
  Les meir
 • Tilbod om foreldrerettleiing

  26.09.2018
  Ynskjer du å delta i ei foreldrestøttande gruppe?
  Les meir
 • SMIL-midlar

  06.09.2018
  Særskilte miljøtiltak i landbruket. Søknadsfrist 1. oktober
  Les meir
 • Småjobbsentralen i Ål er starta

  03.09.2018
  På initiativ frå Ål eldreråd og i samarbeid med Frivilligsentralen var Småjobbsentralen i gang 4. september. Småjobbsentralen i Ål søker etter personar som kan vere med å bidra, kanskje du eller nokon du kjenner har lyst til å vere med? Folk med...
  Les meir
 • Bandtvang

  23.08.2018
  Bandtvang i heile Ål kommune perioden 1. april til og med 31. oktober.  I tillegg til Hundelova har Ål kommune vedteke Forskrift om hundehald i Ål kommune . § 2. Utvida bandtvang av omsyn til husdyr på beite I Ål kommune er det, i tillegg til ordinær...
  Les meir
 • Jobbe i Ål kommune?

  23.08.2018
  Mange spennande stillingar
  Les meir
 • Plass for juletresal ved Kiwi

  22.08.2018
  Frist for søknad 12. september 2018
  Les meir
 • Gjerde på hytta?

  13.08.2018
  Kvifor er det så viktig med rett type gjerde?
  Les meir
 • Din utvei

  18.07.2018
  Dinutvei.no – nasjonal vegvisar ved vald og overgrep
  Les meir
 • Friluftslivskartlegging i Ål kommune

  17.07.2018
  Friluftslivskartlegging er eit nasjonalt satsingsområde, og følgjer Miljødirektoratets rettleiar M98-2013.  Ål kommune har gjennomført kartlegging i samarbeid med andre kommunar i Buskerud og  Buskerud fylkeskommune.  Meir informasjon her.
  Les meir
 • Fortsatt totalforbod mot open eld

  17.07.2018
  Det vart innført totalforbod mot bruk av open eld f.o.m. torsdag 4.juli i heile Hallingdal.
  Les meir
 • Important information about campfire

  06.07.2018
  Korleis, kor og når kan eg brenne bål? How, where and when can I light a campfire? Information in seven laguages
  Les meir
 • Badeplassen - svømmekløe

  27.06.2018
  Badeplassen - svømmekløe
  Les meir
 • Menn i barnehagen

  15.06.2018
  (MIB)
  Les meir
 • Oppheving av forbod mot open eld

  14.06.2018
  Opphevinga gjeld i Ål, Gol, Hemsedal, Nesbyen og Flå kommune.
  Les meir
 • RMF Ål

  12.06.2018
  Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne Ål
  Les meir
 • Neschportalen

  16.05.2018
  Flytting av Neschportalen
  Les meir
 • Oljefyr og oljetankar

  30.04.2018
  Siste frist for tilskot før forbod vert innført
  Les meir
 • Jord- og flaumras i Ål kommune

  27.04.2018
  Den akutte faren for større jordras er no redusert. Ved eventuelle hendingar, ring: Politiet: 112 Dersom du treng råd, ring: tlf.: 32 08 50 00 -  kl 9.00-15.00 - Ål kommune - servicetorget tlf.: 91 66 68 08 -  utanom kontortid - vakttlf. veg og park
  Les meir
 • Pilotundersøking om heimetenestane våre

  22.04.2018
  Ål kommune skal vere med i ei pilotundersøking om korleis heimetenestene våre fungerer.
  Les meir
 • Registrering av vassforsyningssystem

  10.04.2018
  Deler du brønn med naboen? No skal alle små vassforsyningssystem registrerast. Innan 1. juli 2018 skal alle vassforsyningssystem vera registrert hos Mattilsynet. Dette gjeld også dei som er små, til dømes  brønn som forsyner to hus med drikkevatn. Meir...
  Les meir
 • Hytteålingen

  05.04.2018
  Ny nettside
  Les meir
 • Vis omsyn til villreinen

  22.03.2018
  Fylkesmannen i Buskerud er ansvarleg fylkesmann for Hardangerviddaområdet
  Les meir
 • Eigedomsskatt 2018

  19.03.2018
  Liste over utskriven eigedomsskatt for 2018 er lagt til offentleg gjennomsyn i tida 1. mars - 11. april 2018.  Skattesetel/ rekning vert sendt ut samstundes. Eventuell klage over utskriven eigedomsskatt må vera kome til Ål kommune – eigedomsskattekonto...
  Les meir
 • Ål legekontor

  04.03.2018
  Endringar på fastlegelister
  Les meir
 • Digital postkasse

  26.02.2018
  Har du digital postkasse?
  Les meir
 • Feiing og tilsyn på hytta

  19.02.2018
  Feiing og tilsyn på hytta I 2016 kom ny forskrift om brannforebygging, med vesentlege endringar frå den tidlegare gjeldande forskrifta. Blant anna skal både fritidsbustader og næringsbygg med fyringsanlegg no ha feiing og tilsyn. Vi treng hjelp av deg...
  Les meir
 • Økonomiplan og budsjett

  09.02.2018
  Her finn du økonomiplan 2018 - 2021 med budsjett for 2018: Økonomiplan og budsjett 2018-2021.pdf
  Les meir
 • dinutvei.no

  01.02.2018
  Utsatt for vold eller overgrep?
  Les meir
 • Frisklivssentralen

  29.01.2018
  Tilbod vinteren 2018
  Les meir
 • Bandtvang

  23.01.2018
    Ål kommune har eiga forskrift om hundehald. Lenke til Lovdata
  Les meir
 • Skogkveld

  22.01.2018
  Viken skog og Hallingskog inviterer til skogkveld
  Les meir
 • TT-tenesta

  19.01.2018
  Transportteneste for funksjonshemma 2018/2019
  Les meir
 • Stor viltfare

  16.01.2018
  Det er mykje snø, noko som gjer at viltet trekker ned i dalen og til brøyta veg. Dersom du køyrer på vilt er du pliktig å varsle sjølv om du trur dyret er uskadd. Dersom du ikkje varslar, kan du risikere avkorting på forsikring og bonustap. ved...
  Les meir
 • Chat med Ål kommune

  09.01.2018
  Servicetorget på chat
  Les meir
 • Ål legekontor

  02.01.2018
  Bestill time på nett
  Les meir
 • Nye opningstider

  02.01.2018
  Opningstider på Servicetorget frå nyttår er 09.00 - 15.00. Vakttelefonar i Ål kommune finn du her.
  Les meir
 • Kulturpris og stipend 2017

  14.12.2017
  ...og vinnarane er:
  Les meir
 • Skisporet.no

  09.12.2017
  Lurer du på om det er køyrt skispor? På skisporet.no finn du oppdatert informasjon om når det sist var køyrt løyper. Skisporet.no - Ål
  Les meir
 • Fysioterapi

  05.12.2017
  Endra regelverk frå 1. januar 2018
  Les meir
 • Frisklivssentralen

  23.11.2017
  På Frisklivssentralen kan du få hjelp til å starte ein endringsprosess og meistre nye levevanar.
  Les meir
 • Økonomiplan og budsjett

  23.11.2017
  Alminneleg ettersyn 23.11.17 - 07.12.17
  Les meir
 • MOT til å glede dagen

  22.11.2017
  «MOT til å glede dagen» 23. november   Ål er eit lokalsamfunn med MOT. I MOT jobbar vi for å skape robuste ungdommar som inkluderer ALLE. Det krev toleranse, aksept av ulikheitar og trygge miljø, der unge og vaksne gjer kvarandre verdifull.   Kanskje k...
  Les meir
 • HPV-vaksine

  22.11.2017
  Gratis HPV-vaksine til kvinner fødde i 1991 og seinare Me minner om at du som er født 1991 og seinare kan få gratis HPV-vaksine mot livmorhalskreft. Er du allereie i gang med vaksinasjonen, hugs å ta dei neste dosane (totalt tre dosar). Les meir her:...
  Les meir
 • Borgarleg vigsel

  21.11.2017
  Ny ordning frå 01.01.2018
  Les meir
 • Nasjonal tilskotsordning mot barnefattigdom

  20.11.2017
  Søknadsfrist 8. desember
  Les meir
 • Brev frå ordføraren

  23.10.2017 Les meir
 • Kommunale avgifter

  10.10.2017
  2. halvår 2017
  Les meir
 • Kontakte legekontoret?

  29.09.2017
  SMS Vi ynskjer å gjera kontakt med oss så enkel som mogleg. Difor kan du no bestille resept eller gje oss beskjed via SMS. Det kan ta opptil 2 dagar før resept er klargjort. Send til 2097: ÅL fødselsdato, namnet ditt, hastegrad. Unngå å skrive sensitiv...
  Les meir
 • Økonomisjef/kraftforvaltar

  04.09.2017
  Erika Braaten er tilsett som ny økonomisjef/kraftforvaltar i Ål kommune. Ho har takka ja og tiltrer i stillinga frå 01.01.2018. Rådmannen seier ho er veldig fornøgd med denne tilsetjinga.
  Les meir
 • Stortingsval og Sametingsval 2017

  03.09.2017
  Valdagen er fastsett til 11. 09.17
  Les meir
 • Ny renovasjonsordning

  01.09.2017
  frå 7. september 2017
  Les meir
 • CWD - skrantesjuke

  29.08.2017
  Vil du lære meir?
  Les meir
 • Gå og sykle til skulen

  24.08.2017
  La barna gå og sykle til skulen Dei som går eller syklar til skulen får trafikkerfaring, frisk luft og fysisk aktivitet som gir ein god start på skuledagen. Dei aller fleste likar å gå eller sykle saman med kompisar, og bruker tida på veg til skulen ti...
  Les meir
 • Kommunepsykolog

  18.08.2017
  Ål kommune har oppretta ei prosjektstilling som kommunepsykolog, førebels for eit år og med intensjon om oppretting av fast stilling innen 2020. Psykologen blir ein del av kommunale helsetenester og primært ny kompetanse til fagfeltet psykisk helse og...
  Les meir
 • Har du noko på hjarta?

  17.08.2017
  Vil du ta ein kaffikopp med ordføraren?
  Les meir
 • Vil du lære norsk?

  15.08.2017
  Oppstart 21. august
  Les meir
 • Startupp

  19.07.2017
  Har du ein god idé som du vil syne fram og få realisert ?  Startupp Hallingdal er ein idékonkurranse for gründerar og alle som har ein god forretningsidé i Hallingdal.  Det kan vere alt frå lokalmat og opplevingar til design og industri. Her er det den...
  Les meir
 • Helsetrygdkort

  18.07.2017
  Informasjon frå Helfo:  800 000 nordmenn må fornye Europeisk helsetrygdkort i år Europeisk helsetrygdkort hjelper hvert år tusenvis av norske turister på ferie i EØS-land. Kortet varer i tre år. For tre år siden ble det utstedt 800 000 kort. Disse må...
  Les meir
 • Nødplakat

  18.07.2017
  Ein nødplakat har all informasjon nødetatane treng for å finne fram dersom du treng øyeblikkeleg hjelp. Du kan lage din eigen nødplakat ved å følge denne lenka til Noregeskart Klikk deg inn på Kartverkets noregskart  Zoom deg inn i kartet (eller bruk...
  Les meir
 • Skrantesjuke

  16.07.2017
  Hjelp oss å hindre spreiing av smitte
  Les meir
 • Lærings- og mestringssenteret

  14.07.2017
  Kurs ved Hallingdal sjukestugu
  Les meir
 • Heia Leveld!

  07.07.2017
  Leveld er eitt av ti nye nasjonalt utvalde kulturlandskap i Noreg.
  Les meir
 • Utmarksoppsyn

  07.07.2017
  Ola Vaagan Slåtten er tilsett som utmarksoppsyn i Ål. Ola har avgrensa politimynde, og er uniformert på oppdrag. Han blir å treffe i skog og mark fram til haustferien. Oppsynet har ei vertskapsrolle i høve til alle som brukar utmarka i Ål, driv tilsyn...
  Les meir
 • Økonomisk sosialhjelp

  03.07.2017
  Økonomisk sosialhjelp er ei mellombels inntekt. Målet med stønaden er at du så raskt som mogeleg skal kunne klare deg sjølv. Før du kan få stønad må du vurdere alle andre mogelegheiter til å forsørge deg sjølv. Dette kan til dømes vere gjennom jobb,...
  Les meir
 • Ungdata 2017

  19.06.2017
  Korleis har ungdom i Ål det? Her finn du nøkkeltal frå ungdata undersøkinga for Ål ungdomskule. Nøkkeltallsrapport Ål ungdomsskule 2017.pdf Ål skil seg ikkje spesielt frå Buskerud fylke og landet elles. Det er litt høgare andel i Ål som er nøgd med...
  Les meir
 • Jordmorvakt - endra ordning

  29.05.2017
  Frå måndag 29. mai er det endra ordning for jordmorvakt. Dersom det er behov for jordmorvakt må ein ringe legevakt 116 117.
  Les meir
 • Fotografering av vegnettet

  22.05.2017
  Ål kommune har engasjert Safe Control Infra for å fotografere det kommunale vegnettet. Safe Control Infra har eigen registreringsbil som tek 360' panoramabilete kvar femte meter på vegen. samtidig vert GPS-posisjon med høgde og ei rekke andre...
  Les meir
 • Tryggare skuleveg

  12.05.2017
  Dugnad i regi av FAU Skattebøl skule kombinert med tilskot trafikktryggleik og god hjelp frå Ål kommune gjer at elvane no kan gå trygt til og frå Skattebøl skule langs Nossvegen.
  Les meir
 • Avløp Leveld

  28.04.2017
  Tilbodskonkurranse
  Les meir
 • Utbygging Ål kulturhus

  19.04.2017
  Det var frist 29.03.2017 på å melde seg som interessert i å bygge ut Ål kulturhus. Ål kommune søkte etter ein totalentreprenør. Dvs eit entreprenørfirma som har knytta til seg arkitekt og andre konsulentar, samt andre fagfolk. Dei skal kome med forslag...
  Les meir
 • Overgang til digital radio (DAB)

  18.04.2017
  Det digitale radioskiftet er i gang
  Les meir
 • Skrantesjuke

  07.04.2017
  Dersom du ser daud villrein, dyr som sjanglar, eller står og sturer, så ynskjer vi beskjed om dette.  Kontaktperson for dette er: Petter Braaten i Statens naturoppsyn, Mobil: 924 07 771.
  Les meir
 • Forbod mot saltstein og fôring i utmark

  06.04.2017
  Forbod mot saltsteinar (til alle dyr)  og foring i utmark. Mattilsynet har no lagt ut framlegg til soneforskrift om tiltak for å hindre spreiing av skrantesjuke – høyringsfristen er 20. april. Framlegget vil bli drøfta med beitenæringa (sankelaga) på e...
  Les meir
 • Førebygging av fugleinfluensa

  04.04.2017
  Prøver av døde villfugl for å oppdage fugleinfluensa I desse dagar kjem trekkfuglane frå Sentral-Europa til Noreg. Eit stort utbrot av fugleinfluensa i Sentral-Europa gjer at det er auka risiko for at disse fuglane kan bære med seg smitte til Noreg....
  Les meir
 • Bygg og Bevar

  04.04.2017
  Nyttig nettportal om korleis ta vare på eldre bygg: www.byggogbevar.no Bygg og Bevar er eit program oppretta av Klima- og miljødepartementet i samarbeid med Byggenæringens Landsforening. Det skal bidra til at eldre bygg blir brukt, forvalta, sett i sta...
  Les meir
 • Helsebygga i Ål

  30.03.2017
  Helsebygga i Ål
  Les meir