Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Trafikksikker kommune - Bruk hjelm!

Riktig bruk av ein god sykkelhjelm er det beste du kan gjere for å ta vare på deg sjølv når du syklar. Ein god sykkelhjelm er både enkelt å finne og enkelt å halde i god stand - og den held deg beskytta mot den vanligaste og mest alvorlege sykkelskada.

Opp imot 80 % av alvorlege skader syklistar opplever, skyldast smell og støt mot hovudet. Bruk av sykkelhjelm er difor den den beste beskyttelsen du har som syklist.

I ei undersøkjing gjennomført av YouGov for Trygg Trafikk, opplyser 34 % at dei sjeldan eller aldri brukar hjelm.

Meir informasjon knytt til sykkelhjelm kan de finne HER