Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Tilgjengelegheitserklæring

Ål kommune jobbar kontinuerleg med å sikre at nettsidene og dei digitale løysingane våre i størst mogleg grad tilfredsstillar krava til universell utforming.