Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Kommunale næringstomter på Torpo

Bilete av næringstomtområdet

                                                                                         Foto: Steinar Gudbrandsgard

På Torpo, rett ved Rv7, er det totalt 54 da som skal delast inn i ulike tomter etter næringslivets behov. Pris kr. 668 per m2 inkluderer kommunal infrastruktur (vatn, avløp, slokkevatn og intern veg)

Oversiktskart

Plankart

Planregister: GISLINE WebPlan 4.1.13, planid: 2017008 og 2019005  

Ta kontakt med næringsutviklar Staffan Landsmann-Wiwe for spørsmål. staffan@aal.kommune.no

Sist endret: 06.06.2024