Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Eigenberedskap

Har du eigenberedskapen på stell?

Bilete: DSB. dette bør du ha i hus

Tenk gjennom kva for farar og ulykker som kan ramme deg heime, og førebu deg best mogeleg.

Dersom straumen blir borte eller du blir isolert av vêret i fleire dagar, bør du vere rusta til å klare deg sjølv i minst tre døgn.

Du finn meir informasjon og gode råd her.

Sist endret: 16.05.2024