Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Søknadsfrist for å søkje tilskot til Kultur- og arrangement nærmar seg.

Kultur- og Arrangementstilskot. Søknadsfrist 15.desember

Ål kommune har tilskotsordningar til frivillige lag og organisasjonar i kommunen vår. 

Organisasjonar, institusjonar og personar i Ål kommune kan få tilskot til å utvikle og realisere kultur- og idrettsarrangement. Søknadsfristen er 15. desember kvart år.

Tilskot, stipend og kulturpris - Ål kommune (aal.kommune.no)