Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Høyringar og kunngjeringar

Kunngjering:

Torpo industriområde - reguleringsendring

Ål kommune vedtok den 14.05.2024, sak 2022/132, delegert vedtak om reguleringsendring for del av “Torpo industriområde og masseuttak – T4 – planID 2009006”.
Dette i medhald av plan- og bygningslova § 12-14."

Torpo industriområde og masseuttak - reguleringsendring, vedtak

Torpo industriområde og masseuttak - Plankart

Kunngjering - Reguleringsendring for del av Detaljregulering Hallingdal Feriepark - byggetrinn 2, planID 2015001

Ål kommune vedtok den 02.04.2024, sak 2023/1326, delegert vedtak om reguleringsendring for del av "Detaljregulering Hallingdal feriepark - byggetrinn 2, planID 2015001". Dette i medhald av plan- og bygnigslova § 12-14.

Hallingdal feriepark - reguleringsbestemmelse

Hallingdal Feriepark - reguleringsendring

 

Varsel om oppstart av planarbeid: