Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Klimaplan Hallingdal 2024-2028

Høyringsfrist 17. september 2024

I møtet den 21. juni godkjente Regionrådet forslag til regional plan for klima, natur og klimatilpasning, og vedtok å legge den ut på høyring.

Dette er ein plan som søker å:

  • Redusere utslepp av klimagassar i og utanfor Hallingdal
  • Forvalte naturen for å bevare artsmangfald og for å legge til rette for karbonopptak- og lagring, samtidig som vi har økonomisk verdiskaping
  • Bidra til meir ny fornybar energi og energieffektivisering
  • Vere førebudd på konsekvensane av eit klima som er i endring Høyringsfrist er 17.september

 

Planane finna du her: https://www.regionraadet.no/aktuelt/horingsskriv/

Innspel skal sendast til: guro@hallingdal.no 

Sist endret: 19.07.2024