Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Opningstider i jula på Tingstugu:

Illustrasjon jul
25. desember - STENGT
26. desember - STENGT
27. desember kl 10.00 - 14.00
28. desember  kl. 10.00 - 14.00
Stengt jul- og nyttårsaften.
Vi ynskjer alle ei god jul og eit godt nyttår!

Vakttelefonar i Ål kommune

Skroll videre ned

Aktuelt

Ål legekontor

Ål legekontor

Opningstid jul og nyttår 2018

Les meir

Rådmann

Rådmann

Endeleg vedtak i kommunestyret 13. desember.

Les meir

NO har du sjansen!

NO har du sjansen!

Helsekommunen Ål søker kommunalsjef for helse og omsorg.

Les meir

Sando barnehage

Sando barnehage

Barnehagelærar / Pedagogisk leiar i Sando barnehage frå 11.03.19

Les meir

Stipend til ungdom

Stipend til ungdom

...og vinnarane er:

Les meir

Mestringstreff

Mestringstreff

- kurs for deg med helseutfordringar

Les meir

Julefeiring på Kafè TID

Julefeiring på Kafè TID

Julaften og 1. juledag

Les meir

Endeleg desember

Endeleg desember

..og magien er på plass i Sando barnehage

Les meir

Dørstokkmila

Dørstokkmila

Desemberutgåva er klar

Les meir

Innskriving grunnskule

Innskriving grunnskule

Ungar født i 2013

Les meir

Julegrantenning

Julegrantenning

...og lysvandring på Sundre

Les meir

Ta i et tak

Ta i et tak

Stiftelsen UNI og Norsk Kulturarvs tradisjonelle «Ta et tak»-aksjon

Les meir

Det beste drikkevatnet på Østlandet

Det beste drikkevatnet på Østlandet

Sundre vassverk vann semifinalen.

Les meir

Vassforsyningssystem

Vassforsyningssystem

Krav om at dei skal registrerast

Les meir

Innovasjon Norge

Innovasjon Norge

Søknader om midlar til "Investering og bedriftsutvikling i landbruket" (IBU-midler) for 2019 i Buskerud

Les meir

Dørstokkmila

Dørstokkmila

Novemberutgåva er klar

Les meir

Bustøtte

Bustøtte

Har du høge buutgifter og låg inntekt?

Les meir

Slamtømming

Slamtømming

Slam – årleg gebyr for tømming av slamavskiljar

Les meir

Min eigedom

Min eigedom

Informasjon om eigedomen din

Les meir

Tilbod om foreldrerettleiing

Tilbod om foreldrerettleiing

Ynskjer du å delta i ei foreldrestøttande gruppe?

Les meir

SMIL-midlar

SMIL-midlar

Særskilte miljøtiltak i landbruket. Søknadsfrist 1. oktober

Les meir

Jobbe i Ål kommune?

Jobbe i Ål kommune?

Mange spennande stillingar

Les meir

Plass for juletresal ved Kiwi

Plass for juletresal ved Kiwi

Frist for søknad 12. september 2018

Les meir

Gjerde på hytta?

Gjerde på hytta?

Kvifor er det så viktig med rett type gjerde?

Les meir

Din utvei

Din utvei

Dinutvei.no – nasjonal vegvisar ved vald og overgrep

Les meir

Fortsatt totalforbod mot open eld

Fortsatt totalforbod mot open eld

Det vart innført totalforbod mot bruk av open eld f.o.m. torsdag 4.juli i heile Hallingdal.

Les meir

Important information about campfire

Important information about campfire

Korleis, kor og når kan eg brenne bål? How, where and when can I light a campfire? Information in seven laguages

Les meir

Badeplassen - svømmekløe

Badeplassen - svømmekløe

Badeplassen - svømmekløe

Les meir

Oppheving av forbod mot open eld

Oppheving av forbod mot open eld

Opphevinga gjeld i Ål, Gol, Hemsedal, Nesbyen og Flå kommune.

Les meir

RMF Ål

RMF Ål

Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne Ål

Les meir

Neschportalen

Neschportalen

Flytting av Neschportalen

Les meir

Oljefyr og oljetankar

Oljefyr og oljetankar

Siste frist for tilskot før forbod vert innført

Les meir

Pilotundersøking om heimetenestane våre

Pilotundersøking om heimetenestane våre

Ål kommune skal vere med i ei pilotundersøking om korleis heimetenestene våre fungerer.

Les meir

Vis omsyn til villreinen

Vis omsyn til villreinen

Fylkesmannen i Buskerud er ansvarleg fylkesmann for Hardangerviddaområdet

Les meir

Ål legekontor

Ål legekontor

Endringar på fastlegelister

Les meir

Digital postkasse

Digital postkasse

Har du digital postkasse?

Les meir

dinutvei.no

dinutvei.no

Utsatt for vold eller overgrep?

Les meir

Frisklivssentralen

Frisklivssentralen

Tilbod vinteren 2018

Les meir

Skogkveld

Skogkveld

Viken skog og Hallingskog inviterer til skogkveld

Les meir

TT-tenesta

TT-tenesta

Transportteneste for funksjonshemma 2018/2019

Les meir

Chat med Ål kommune

Chat med Ål kommune

Servicetorget på chat

Les meir

Ål legekontor

Ål legekontor

Bestill time på nett

Les meir

Fysioterapi

Fysioterapi

Endra regelverk frå 1. januar 2018

Les meir

Frisklivssentralen

Frisklivssentralen

På Frisklivssentralen kan du få hjelp til å starte ein endringsprosess og meistre nye levevanar.

Les meir

Økonomiplan og budsjett

Økonomiplan og budsjett

Alminneleg ettersyn 23.11.17 - 07.12.17

Les meir

Borgarleg vigsel

Borgarleg vigsel

Ny ordning frå 01.01.2018

Les meir

Stortingsval og Sametingsval 2017

Stortingsval og Sametingsval 2017

Valdagen er fastsett til 11. 09.17

Les meir

Ny renovasjonsordning

Ny renovasjonsordning

frå 7. september 2017

Les meir

CWD - skrantesjuke

CWD - skrantesjuke

Vil du lære meir?

Les meir

Har du noko på hjarta?

Har du noko på hjarta?

Vil du ta ein kaffikopp med ordføraren?

Les meir

Vil du lære norsk?

Vil du lære norsk?

Oppstart 21. august

Les meir

Skrantesjuke

Skrantesjuke

Hjelp oss å hindre spreiing av smitte

Les meir

Lærings- og mestringssenteret

Lærings- og mestringssenteret

Kurs ved Hallingdal sjukestugu

Les meir

Avløp Leveld

Avløp Leveld

Tilbodskonkurranse

Les meir

Overgang til digital radio (DAB)

Overgang til digital radio (DAB)

Det digitale radioskiftet er i gang

Les meir

Kva skjer

Aktivitetskalender for heile Hallingdal