Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

StartUpp Hallingdal

Har DU ein gründer i magen?
Har du, eller nokon du kjenner ein god idé som burde prøvast ut? 
Ny runde StartUpp Hallingdal er i gang no! Påmeldingsfrist 1. oktober!
www.startupp.no

 

Logo Startupp

Kommunalsjef oppvekst

Er DU vår nye kommunalsjef, eller kjenner du nokon som vil bli det?
No er sjansen her!

Full utlysingstekst finn du her.

det er den draumen

Skroll videre ned

Aktuelt

Ny medarbeidar

Ny medarbeidar

Ål Frivilligsentral

Les meir

Brukarmedverknad

Brukarmedverknad

Gratis kurs 24. oktober

Les meir

Tilskot til landbruket

Tilskot til landbruket

Buskerud jordbruksfond og Fjellandbruket

Les meir

Nytt billettsystem

Nytt billettsystem

Frå 25. september

Les meir

Kurs i ICDP

Kurs i ICDP

Foreldrerettleiing

Les meir

Influensavaksine 2019

Influensavaksine 2019

Forsinka tidspunkr for vaksinering

Les meir

Kommunalsjef oppvekst

Kommunalsjef oppvekst

Søknadsfrist 29. september 2019. Oppstart 1. januar 2020

Les meir

Dørstokkmila

Dørstokkmila

...kan vera både kort og lang

Les meir

Retningsliner ved pålegg om tilkopling til kommunalt avløpsnett

Retningsliner ved pålegg om tilkopling til kommunalt avløpsnett

Vedteke av Ål kommunestyre 22.08.2019, K.sak 42/19

Les meir

Skuleruta

Skuleruta

Skuleruta 2019/2020

Les meir

Gis bort

Gis bort

Bygg og ting frå Wangen på Torpo

Les meir

Plass for juletresal ved Kiwi

Plass for juletresal ved Kiwi

Frist for søknad 30.august 2019

Les meir

Beintøft 2019

Beintøft 2019

Påmeldinga er open!

Les meir

Utmarksoppsynet

Utmarksoppsynet

Utmarksoppsynet startar sommarsesongen frå og med måndag 24. juni.

Les meir

Gjerde på hytta?

Gjerde på hytta?

Kvifor er det så viktig med rett type gjerde?

Les meir

Manntal

Manntal

Samemanntal og utleggingsmanntal

Les meir

Branntips

Branntips

Oppmoding frå brannvesenet:

Les meir

Gledingsoppdrag

Gledingsoppdrag

Kom og bli med!

Les meir

Nye opningstider NAV

Nye opningstider NAV

NAV Hallingdal har nye opningstider for drop-in fom 03.06.2019

Les meir

Momskompensasjon

Momskompensasjon

Frivillige lag og organisasjonar kan søke om momskompensasjon

Les meir

Godkjente listeframlegg

Godkjente listeframlegg

Kommunestyre- og fylkestingsvalet 2019

Les meir

Ny rådmann

Ny rådmann

Karsten Dideriksen startar 23. april.

Les meir

Generelt bålforbod

Generelt bålforbod

Gjeldande frå 15. april

Les meir

Offentleg bading

Offentleg bading

Bassenga på skulene på Torpo og i Leveld er no stengde.

Les meir

Tilskot kulturlandskap

Tilskot kulturlandskap

Informasjon om tilskot til tiltak innanfor Leveld-utvalt kulturlansdkap i jordbruket (UKL) - søknadsfrist 12.april 2019

Les meir

Demensvennleg samfunn

Demensvennleg samfunn

Ål kommune arbeider for eit meir demensvennleg samfunn

Les meir

Koss har du det?

Koss har du det?

Innbyggjarundersøking i Hallingdal

Les meir

Kommunedelplan for beitebruk

Kommunedelplan for beitebruk

Høyringsfrist 25.05.2019

Les meir

Kulturplan 2019 - 2025

Kulturplan 2019 - 2025

Høyringsperiode 01.03 - 25.03 2019

Les meir

Vil DU jobbe med born og unge i Ål?

Vil DU jobbe med born og unge i Ål?

Mange spanande stillingar å søke på no.

Les meir

Kontakte legekontoret?

Kontakte legekontoret?

Grunna sjukdom er det begrensa bemanning.

Les meir

Drikkevasstudie

Drikkevasstudie

Kor mange vert sjuke av drikkevatnet?

Les meir

KiD-kurs

KiD-kurs

Kurs i mestring av depresjon (KiD)

Les meir

Jobbe i Ål kommune?

Jobbe i Ål kommune?

Mange spennande stillingar er ledige no.

Les meir

Logoped

Logoped

Nytt tilbod frå januar 2019

Les meir

Grøn fagskule

Grøn fagskule

Fagskulestudier innan landbruk på deltid

Les meir

Søknadsverkstad

Søknadsverkstad

Eig du eit verneverdig hus du ynskjer å setje i stand?

Les meir

Vassforsyningssystem

Vassforsyningssystem

Krav om at dei skal registrerast

Les meir

Skal du bygge?

Skal du bygge?

Informasjonsfilm frå Direktoratet for byggkvalitet

Les meir

Ål bygdearkiv

Ål bygdearkiv

Ei flott historisk skattekiste!

Les meir

Program NM i skiskyting

Program NM i skiskyting

Her finn du programmet for helga.

Les meir

Kva skjer i januar?

Kva skjer i januar?

Ny utgåve av "Dørstokkmila"

Les meir

Rådmann

Rådmann

Endeleg vedtak i kommunestyret 13. desember.

Les meir

Sando barnehage

Sando barnehage

Barnehagelærar / Pedagogisk leiar i Sando barnehage frå 11.03.19

Les meir

Stipend til ungdom

Stipend til ungdom

...og vinnarane er:

Les meir

Mestringstreff

Mestringstreff

- kurs for deg med helseutfordringar

Les meir

Innskriving grunnskule

Innskriving grunnskule

Ungar født i 2013

Les meir

Julegrantenning

Julegrantenning

...og lysvandring på Sundre

Les meir

Ta i et tak

Ta i et tak

Stiftelsen UNI og Norsk Kulturarvs tradisjonelle «Ta et tak»-aksjon

Les meir

Det beste drikkevatnet på Østlandet

Det beste drikkevatnet på Østlandet

Sundre vassverk vann semifinalen.

Les meir

Innovasjon Norge

Innovasjon Norge

Søknader om midlar til "Investering og bedriftsutvikling i landbruket" (IBU-midler) for 2019 i Buskerud

Les meir

Dørstokkmila

Dørstokkmila

Novemberutgåva er klar

Les meir

Bustøtte

Bustøtte

Har du høge buutgifter og låg inntekt?

Les meir

Slamtømming

Slamtømming

Slam – årleg gebyr for tømming av slamavskiljar

Les meir

Tilbod om foreldrerettleiing

Tilbod om foreldrerettleiing

Ynskjer du å delta i ei foreldrestøttande gruppe?

Les meir

SMIL-midlar

SMIL-midlar

Særskilte miljøtiltak i landbruket. Søknadsfrist 1. oktober

Les meir

Din utvei

Din utvei

Dinutvei.no – nasjonal vegvisar ved vald og overgrep

Les meir

Fortsatt totalforbod mot open eld

Fortsatt totalforbod mot open eld

Det vart innført totalforbod mot bruk av open eld f.o.m. torsdag 4.juli i heile Hallingdal.

Les meir

Important information about campfire

Important information about campfire

Korleis, kor og når kan eg brenne bål? How, where and when can I light a campfire? Information in seven laguages

Les meir

Badeplassen - svømmekløe

Badeplassen - svømmekløe

Badeplassen - svømmekløe

Les meir

Oppheving av forbod mot open eld

Oppheving av forbod mot open eld

Opphevinga gjeld i Ål, Gol, Hemsedal, Nesbyen og Flå kommune.

Les meir

RMF Ål

RMF Ål

Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne Ål

Les meir

Neschportalen

Neschportalen

Flytting av Neschportalen

Les meir

Oljefyr og oljetankar

Oljefyr og oljetankar

Siste frist for tilskot før forbod vert innført

Les meir

Pilotundersøking om heimetenestane våre

Pilotundersøking om heimetenestane våre

Ål kommune skal vere med i ei pilotundersøking om korleis heimetenestene våre fungerer.

Les meir

Vis omsyn til villreinen

Vis omsyn til villreinen

Fylkesmannen i Buskerud er ansvarleg fylkesmann for Hardangerviddaområdet

Les meir

Ål legekontor

Ål legekontor

Endringar på fastlegelister

Les meir

Digital postkasse

Digital postkasse

Har du digital postkasse?

Les meir

dinutvei.no

dinutvei.no

Utsatt for vold eller overgrep?

Les meir

Frisklivssentralen

Frisklivssentralen

Tilbod vinteren 2018

Les meir

Kva skjer

Aktivitetskalender for heile Hallingdal