Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Skroll videre ned

Aktuelt

Assisterande avdelingsleiar

Assisterande avdelingsleiar

100% fast stilling frå 1. april

Les meir

Strøying

Strøying

Informasjon frå veg og park.

Les meir

Tour de Ål 2020 er i gang

Tour de Ål 2020 er i gang

Bedriftsbesøk i Ål kommune

Les meir

Rektor

Rektor

Vil du vere med å vidareutvikle ein god læringsarena for barn og unge i Ål?

Les meir

Frukostmøte

Frukostmøte

Stemningsrapport

Les meir

Hovudopptak SFO og barnehage

Hovudopptak SFO og barnehage

Søknadsfrist 1. mars 2020

Les meir

Søknad om SFO-plass

Søknad om SFO-plass

Søknadsfrist 1. mars

Les meir

Søknad om barnehageplass

Søknad om barnehageplass

Søknadsfrist 1. mars

Les meir

Bading på Nedre Ål

Bading på Nedre Ål

Bading på Nedre Ål på fredagar

Les meir

Bading i Leveld

Bading i Leveld

Bading i Leveld på tysdagar

Les meir

Kurstilbod 2020

Kurstilbod 2020

Norsk Landbruksrådgiving Østafjells (NLRØ)

Les meir

Vil du prate om næringslivet i Ål?

Vil du prate om næringslivet i Ål?

Næringskonsulenten har "utedag" onsdagar.

Les meir

TAKT

TAKT

- eit nytt tilbod i Ål kommune for gode møteplassar og aktivitetar.

Les meir

Bading på Torpo og Leveld

Bading på Torpo og Leveld

Kveldsbading er no i gang.

Les meir

Etablerarkurs 2020

Etablerarkurs 2020

Oppstart 15. januar klokka 18.00

Les meir

Er DU vår nye kollega?

Er DU vår nye kollega?

Har du lyst å vera med på å utvikle framtidas barnevern? Vil du vera med på å gjera ein forskjell for dei som treng det mest?

Les meir

Treng du ein fakturakopi?

Treng du ein fakturakopi?

Dette kan du ordne via "Mi side"

Les meir

Møteplan 2020

Møteplan 2020

Vedteke i formannskapet sak 66/19

Les meir

Spennande stillingar!

Spennande stillingar!

Nyoppretta kontor for vassdrag- og avløpssaker. Søknadsfrist 20. januar

Les meir

Tobakksfri vinter

Tobakksfri vinter

Kurs med oppstart 14. januar

Les meir

Nytt kommunenummer

Nytt kommunenummer

Endring frå 1. januar 2020

Les meir

Økonomiplan og budsjett 2020 - 2023

Økonomiplan og budsjett 2020 - 2023

Vedteke i kommunestyret 12.12.2019

Les meir

Arrangementstilskot 2020

Arrangementstilskot 2020

Utsett frist til 31.12.19.

Les meir

Vinnarane er.....

Vinnarane er.....

Kulturpris og stipend til ungdom.

Les meir

Tinglysing av eigarskifte før nyttår

Tinglysing av eigarskifte før nyttår

Endringar grunna kommune- og regionsreformar

Les meir

Barnevernvakt for Hallingdal

Barnevernvakt for Hallingdal

Viktig endring frå 23. desember 2019

Les meir

Ledige stillingar

Ledige stillingar

Lærarar til Nedre-Ål skule og Skattebøl skule

Les meir

Tour de Ål

Tour de Ål

Ordførar, rådmann og næringsutviklar ynskjer å bli enda betre kjent med bedriftene på Ål.

Les meir

Vintervedlikehald

Vintervedlikehald

Brøyting, snørydding og strøying

Les meir

Vasslekkasjer - kokevarsel

Vasslekkasjer - kokevarsel

Koking av vatn inntil vidare.

Les meir

Gründerpris 2019

Gründerpris 2019

..og de i nominerte er:

Les meir

Gasellebedrifter

Gasellebedrifter

Ål kommune har flest i Hallingdal

Les meir

Leve Heile Livet

Leve Heile Livet

21. november klokka 17 30 - 20.00

Les meir

Kroktjørnvegen

Kroktjørnvegen

Stenging 25. - 28. november

Les meir

Grønnsakproduksjon i Fjellandbruket

Grønnsakproduksjon i Fjellandbruket

Nytt forprosjekt i Hallingdal

Les meir

Influensavaksine

Influensavaksine

Oppmøte på Ål helsestasjon

Les meir

Regionrådet - dagleg leiar

Regionrådet - dagleg leiar

Søknadsfrist 1. november

Les meir

Kulturpris 2019

Kulturpris 2019

Har du forslag til kandidatar? Frist for framlegg 10. november

Les meir

Erfaringskonsulent

Erfaringskonsulent

Nyoppretta stilling frå oktober.

Les meir

Fellesmøte for song og musikk

Fellesmøte for song og musikk

Galleri Syningen 23. oktober klokka 19.30

Les meir

Tryggleiksplassar

Tryggleiksplassar

Tryggleiksplassar – nytt tilbod frå 1. september

Les meir

Kommunale gebyr

Kommunale gebyr

2. halvår 2019

Les meir

Gebyr slam

Gebyr slam

Felles gebyrregulativ for Hallingdal

Les meir

Nytt billettsystem

Nytt billettsystem

Frå 25. september

Les meir

Ny medarbeidar

Ny medarbeidar

Ål Frivilligsentral

Les meir

Brukarmedverknad

Brukarmedverknad

Gratis kurs 24. oktober

Les meir

Tilskot til landbruket

Tilskot til landbruket

Buskerud jordbruksfond og Fjellandbruket

Les meir

Turstig

Turstig

Status sykkel og turstig frå Lyabrua til Steintjødne:

Les meir

Radonmåling

Radonmåling

Avtale med Eurofins

Les meir

Retningsliner ved pålegg om tilkopling til kommunalt avløpsnett

Retningsliner ved pålegg om tilkopling til kommunalt avløpsnett

Vedteke av Ål kommunestyre 22.08.2019, K.sak 42/19

Les meir

Skuleruta

Skuleruta

Skuleruta 2019/2020

Les meir

Plass for juletresal ved Kiwi

Plass for juletresal ved Kiwi

Frist for søknad 30.august 2019

Les meir

Beintøft 2019

Beintøft 2019

Påmeldinga er open!

Les meir

Utmarksoppsynet

Utmarksoppsynet

Utmarksoppsynet startar sommarsesongen frå og med måndag 24. juni.

Les meir

Gjerde på hytta?

Gjerde på hytta?

Kvifor er det så viktig med rett type gjerde?

Les meir

Manntal

Manntal

Samemanntal og utleggingsmanntal

Les meir

Branntips

Branntips

Oppmoding frå brannvesenet:

Les meir

Gledingsoppdrag

Gledingsoppdrag

Kom og bli med!

Les meir

Nye opningstider NAV

Nye opningstider NAV

NAV Hallingdal har nye opningstider for drop-in fom 03.06.2019

Les meir

Momskompensasjon

Momskompensasjon

Frivillige lag og organisasjonar kan søke om momskompensasjon

Les meir

Godkjente listeframlegg

Godkjente listeframlegg

Kommunestyre- og fylkestingsvalet 2019

Les meir

Ny rådmann

Ny rådmann

Karsten Dideriksen startar 23. april.

Les meir

Generelt bålforbod

Generelt bålforbod

Gjeldande frå 15. april

Les meir

Tilskot kulturlandskap

Tilskot kulturlandskap

Informasjon om tilskot til tiltak innanfor Leveld-utvalt kulturlansdkap i jordbruket (UKL) - søknadsfrist 12.april 2019

Les meir

Demensvennleg samfunn

Demensvennleg samfunn

Ål kommune arbeider for eit meir demensvennleg samfunn

Les meir

Koss har du det?

Koss har du det?

Innbyggjarundersøking i Hallingdal

Les meir

Kommunedelplan for beitebruk

Kommunedelplan for beitebruk

Høyringsfrist 25.05.2019

Les meir

Kulturplan 2019 - 2025

Kulturplan 2019 - 2025

Høyringsperiode 01.03 - 25.03 2019

Les meir

Vil DU jobbe med born og unge i Ål?

Vil DU jobbe med born og unge i Ål?

Mange spanande stillingar å søke på no.

Les meir

Kontakte legekontoret?

Kontakte legekontoret?

Grunna sjukdom er det begrensa bemanning.

Les meir

Drikkevasstudie

Drikkevasstudie

Kor mange vert sjuke av drikkevatnet?

Les meir

KiD-kurs

KiD-kurs

Kurs i mestring av depresjon (KiD)

Les meir

Jobbe i Ål kommune?

Jobbe i Ål kommune?

Mange spennande stillingar er ledige no.

Les meir

Dørstokkmila

Dørstokkmila

...kan vera både kort og lang

Les meir

Logoped

Logoped

Nytt tilbod frå januar 2019

Les meir

Grøn fagskule

Grøn fagskule

Fagskulestudier innan landbruk på deltid

Les meir

Søknadsverkstad

Søknadsverkstad

Eig du eit verneverdig hus du ynskjer å setje i stand?

Les meir

Kva skjer

Aktivitetskalender for heile Hallingdal