Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Skroll videre ned

Aktuelt

Stipend og prisar

Stipend og prisar

Frist for søknad og nominasjon 1. oktober

Les meir

SMIL-midlar

SMIL-midlar

Særskilte miljøtiltak i landbruket. Søknadsfrist 1. oktober

Les meir

NAV Ål

NAV Ål

Opningstider frå 3. september 2018

Les meir

Jordnært

Jordnært

Seminar 27. september - Buskerud vgs

Les meir

Utbetring av Nossvegen

Utbetring av Nossvegen

Oppstart 3.september

Les meir

Jobbe i Ål kommune?

Jobbe i Ål kommune?

Mange spennande stillingar

Les meir

Plass for juletresal ved Kiwi

Plass for juletresal ved Kiwi

Frist for søknad 12. september 2018

Les meir

Buskerud jordbruksfond

Buskerud jordbruksfond

Søknadsfrist 30.9.18

Les meir

Gjerde på hytta?

Gjerde på hytta?

Kvifor er det så viktig med rett type gjerde?

Les meir

Din utvei

Din utvei

Dinutvei.no – nasjonal vegvisar ved vald og overgrep

Les meir

Fortsatt totalforbod mot open eld

Fortsatt totalforbod mot open eld

Det vart innført totalforbod mot bruk av open eld f.o.m. torsdag 4.juli i heile Hallingdal.

Les meir

Fagdagar i Leveld

Fagdagar i Leveld

8. og 9. august

Les meir

Important information about campfire

Important information about campfire

Korleis, kor og når kan eg brenne bål? How, where and when can I light a campfire? Information in seven laguages

Les meir

Badeplassen - svømmekløe

Badeplassen - svømmekløe

Badeplassen - svømmekløe

Les meir

Oppheving av forbod mot open eld

Oppheving av forbod mot open eld

Opphevinga gjeld i Ål, Gol, Hemsedal, Nesbyen og Flå kommune.

Les meir

RMF Ål

RMF Ål

Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne Ål

Les meir

Neschportalen

Neschportalen

Flytting av Neschportalen

Les meir

Spørjeundersøking

Spørjeundersøking

Skule og barnehage

Les meir

Oljefyr og oljetankar

Oljefyr og oljetankar

Siste frist for tilskot før forbod vert innført

Les meir

Pilotundersøking om heimetenestane våre

Pilotundersøking om heimetenestane våre

Ål kommune skal vere med i ei pilotundersøking om korleis heimetenestene våre fungerer.

Les meir

Fagkoordinator

Fagkoordinator

Ledig stilling i Hallingdalskommunane som koordinator for programvare oppvekst - 100% fast

Les meir

Vis omsyn til villreinen

Vis omsyn til villreinen

Fylkesmannen i Buskerud er ansvarleg fylkesmann for Hardangerviddaområdet

Les meir

Ål legekontor

Ål legekontor

Endringar på fastlegelister

Les meir

Min eigedom

Min eigedom

Informasjon om eigedomen din

Les meir

Digital postkasse

Digital postkasse

Har du digital postkasse?

Les meir

dinutvei.no

dinutvei.no

Utsatt for vold eller overgrep?

Les meir

Frisklivssentralen

Frisklivssentralen

Tilbod vinteren 2018

Les meir

Informasjonskveld bygningsvern

Informasjonskveld bygningsvern

Ål bygdamuseum 31. januar

Les meir

Skogkveld

Skogkveld

Viken skog og Hallingskog inviterer til skogkveld

Les meir

TT-tenesta

TT-tenesta

Transportteneste for funksjonshemma 2018/2019

Les meir

Chat med Ål kommune

Chat med Ål kommune

Servicetorget på chat

Les meir

Ål legekontor

Ål legekontor

Bestill time på nett

Les meir

Fysioterapi

Fysioterapi

Endra regelverk frå 1. januar 2018

Les meir

Frisklivssentralen

Frisklivssentralen

På Frisklivssentralen kan du få hjelp til å starte ein endringsprosess og meistre nye levevanar.

Les meir

Økonomiplan og budsjett

Økonomiplan og budsjett

Alminneleg ettersyn 23.11.17 - 07.12.17

Les meir

Borgarleg vigsel

Borgarleg vigsel

Ny ordning frå 01.01.2018

Les meir

Bading

Bading

På grunn av ekstraordinært vedlikehald av bassenga blir oppstart av badinga i Leveld og Torpo utsett.

Les meir

Stortingsval og Sametingsval 2017

Stortingsval og Sametingsval 2017

Valdagen er fastsett til 11. 09.17

Les meir

Ny renovasjonsordning

Ny renovasjonsordning

frå 7. september 2017

Les meir

CWD - skrantesjuke

CWD - skrantesjuke

Vil du lære meir?

Les meir

Har du noko på hjarta?

Har du noko på hjarta?

Vil du ta ein kaffikopp med ordføraren?

Les meir

Vil du lære norsk?

Vil du lære norsk?

Oppstart 21. august

Les meir

Skrantesjuke

Skrantesjuke

Hjelp oss å hindre spreiing av smitte

Les meir

Lærings- og mestringssenteret

Lærings- og mestringssenteret

Kurs ved Hallingdal sjukestugu

Les meir

Avløp Leveld

Avløp Leveld

Tilbodskonkurranse

Les meir

Overgang til digital radio (DAB)

Overgang til digital radio (DAB)

Det digitale radioskiftet er i gang

Les meir

Framlegg til forskrift

Framlegg til forskrift

Framlegg til forskrift om tildeling av langtidsopphald i sjukeheim i Ål kommune

Les meir

Frå skog til tak

Frå skog til tak

Kurs i tekking av bordtak

Les meir

Framlegg til vegnamn

Framlegg til vegnamn

Høyringsfrist 27. februar

Les meir

Møte Ål kommunestyre

Møte Ål kommunestyre

Ål kommunestyre har møte torsdag 16.02.17 kl. 17.00

Les meir

Kva skjer

Aktivitetskalender for heile Hallingdal