Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Bustadutvikling i Hallingdal

Tilskot til bustadutvikling i Ål kommune

Saman med dei andre Hallingdalskommunene har Ål søkt og fått midlar til eit prosjekt om nyskapande bustadutvikling.
Korleis skal vi bygge og skape fleire innovative og aldersvenlege bustader og bumiljø i dalen?
Takk til Husbanken og Distriktssenteret for støtte - dette blir spennande!

Sist endret: 06.06.2024