Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Familiens hus

Nyoppretta Familiens hus

Illustrasjon samtale

Etablering av Familiens hus er under arbeid, både plassering og samhandling mellom hjelpetenestane Pedagogisk-psykologisk teneste (PPT), Helsestasjon, Psykisk helse og eventuell Ergo- og fysioterapi. Familiens hus skal jobbe for ein betre tverrfaglig innsats slik at kvart enkelt barn og familie fer ein raskare og profesjonell samhandling mellom hjelpetenesta.

Rapporten om Familiens hus ligg i sakspapira for kommunestyremøte 18.11. Sak 2021/3839.

Kommunestyret har 18.11.2021 vedtatt at det i Ål kommune opprettes et Familiens hus vor tenester frå Pedagogisk-psykologisk tenaste (PPT), Helsestasjon, Avdeling Psykisk helse og eventuell Ergo- og fysioterapi samordnast og etter hvert samlokaliserast. I Familiens hus vil familier møte helhetlige og familiestøttande tenester i ett og samme hus. Målet er at brukarne opplevar at tenestene henger saman og ser heile mennesket, og det skal være låg terskel inn til tenestene. Det blir et fokus på et tett tverrfaglig samarbeid både intern i avdelinga og ekstern med aktørar som f.eks. Barnevernet, barnehagar og skuler, BUP, Flyktningeteneste, Koordinerande eining, Miljøterapiteneste og Familievernkontoret.

Sjå heile rapporten her: Prosjektrapport Familiens Hus Adm. anbefalinger[22565].pdf

Avdelingsleiar

Vi har lyst ut stilling som avdelingsleiar for Familiens hus. Målet er å tilsette avdelingsleiaren til 01.02.2022, og starte arbeidet med samordning av tenestane 01.03.2022.

Søknadsfristen for stillinga er no utgått