Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Om familiens hus

Familiens hus.png

 

Familiens hus gir tenester til born, unge og familiar. Målet med Familiens hus er å gje born, unge, familiar og samarbeidspartar ei oppleving av at det er ei dør inn til alle tenestene våre, og at rett hjelp blir tilbudt til rett tid med rett kompetanse.

Me ynskjer at alle skal oppleve at dei blir møtt og får den hjelpa dei treng. Velkommen til oss!

I Familiens hus har me lågterskel tenester som svangerskapsomsorg, helsestasjonteneste 0-5 år, skulehelseteneste og psykisk helse for born og unge. Vidare er Pedagogisk psykologisk teneste (PPT) for Ål og Hol ein del av Familiens hus.

Kontaktinformasjon.

Her finn du kontaktskjema

 

Rapportar

Prosjektrapport Familiens Hus Adm. anbefalinger[22565].pdf