Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Ungdom

HallUng

HallUnglogo.jpg

Ungdomsrom for alle i Hallingdal fra 8. kl til Vg3 på Ål kulturhus. Her finner du bla. biljard, airshuffle, brettspill, bordtennis og husets beste wifi. HallUng på Facebook

BUA

BUA.png

På BUA ÅL kan du låne alt av sports- tur- og fritidsutstyr heilt gratis!

Aldersgruppe: For alle

Opningstid tysdag og torsdag - mellom kl 15.00 - 18.00

Les meir

Ungdom med MOT
Ungdomskulen har MOT programmet Robust ungdom 13-16 år som består av 12 økter gjennom ungdomskulen. 

MOT har tre verdiar- MOT til å leve, MOT til å bry seg og MOT til å si nei.
For dei som ynskjer å vite meir om MOT:
Her kan du sjå ein video på kun 3,5 minutt.

Meir informasjon om MOT
 
UngeMOTivatorer (UMM) 
Ungdomsskulen søker kvart år etter elevar som ynskjer å bli UMM. Formålet med Ung MOTivator er todelt: Å skape ein tryggare overgang frå barne- til ungdomsskulen, og bruke positive rollemodellar for å forsterke eit godt skule- og oppvekstmiljøet, gjennom at ungdommane sjølv  tek ansvar. Ung MOTivator er ein rollemodell på å være seg sjølv, bry seg og inkludere alle.

Ål ungdomsråd

Ungdomsrådet er eit rådgivande medverknadsorgan i kommunen jf. kommunelova § 5-12.  Ungdomsrådet består av inntil 15 medlemmer og 9 varamedlemmer. Eitt medlem frå kvar klasse på ungdomstrinna (8.,9. og 10.trinn). Elevar i vidaregåande skule kan halde fram som medlemmer etter ungdomsskulen om dei ynskjer det. Ungdomsrådsrepresentantane vert valt av kommunestyret for eitt år om gongen, og funksjonstida følgjer skuleåret. Medverknadsorgana er partipolitiske uavhengige og rådgjevande organ.  

Alle saker som gjelder ungdom kan leggast fram for ungdomsrådet. Rådet kan også ta opp saker på eige initiativ. Formålet med ungdomsrådet er å bidra til å sikre ei brei, open og tilgjengeleg medverknad i saker som gjeld ungdom.  

Ungdomsrådet fordeler midlar frå kontoen for sals- og skjenkeavgifter.  

Ein representant frå ungdomsrådet sit i Hallingdal ungdomsråd (HUR).

Ungdomsrådet 2023/2024 

ungdomsråd2023-2024.png

Frå venstre øverst: Julian Norø Vissebråten, Mari Haug Koksvik, Kasper Runningshaugen-Wikstrand (vara) Ola Storøygard (vara) Embrik Hagen Paulsen (vara) Embrik Luksengard Slåtto (vara) Amalie Bergdølmo(vara) Teodor Lerberg Holm (vara) Karoline Fluto, Signe Haug Koksvik, Andreea Lacramioara Gabor

I midten frå venstre: Torkel Kind Kvelperud, Nicholai Bakken- Johanessen (vara), Ingunn Thoen (vara) Sigurd Holeplass Wathne (Vara) Frida Runningshaugen-Wikstrand

Framme får venstre: Emil Sehl Mørch (leiar), Solveig Vestenfor(ordførar) Vilde Muledal Svanheld

Helsestasjon for ungdom

Her finner du mer informasjon om helsestasjon for ungdom.

Kultur og fritid

Her finner du informasjon om kultur og fritidstilbud