Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Trygg oppvekst - BTI

I Ål skal det vere trygt og godt å vekse opp.

I Ål skal det vere trygt og godt å vekse opp. Av og til oppstår det likevel utfordringar. Trygg oppvekst er eit verktøy for vaksne som er bekymra for eit barn, for barn og unge som sjølv har det vanskeleg, og for tilsette som jobbar med barn og unge.

Trygg oppvekst i Ål - BTI