Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Vassområdeutval

Oversikt over medlemmer 2023-2027

Faste medlemmer:
Andreas Kagiavas Torp (ordførar Krødsherad kommune)
Solveig Vestenfor (ordførar Ål kommune)
Sigrid Simensen Ilsøy (ordførar Hol kommune)
Heidi Granli (ordførar Gol kommune)
Pål Terje Rørby (ordførar Hemsedal kommune)
Merete Høntorp Gandrud (ordførar Flå kommune)
Anne Kari Eriksen (ordførar Nesbyen kommune)
Sunni Grøndahl Aamodt (ordfører Modum kommune)
representant fra Buskerud fylkeskommune

Øvrige:
vararepresentant fra Buskerud fylkeskommune
Elin Tangen Skeide (observatør, adm Buskerud fylkeskommune)

Bilde av vannområdeutvalget foran båten Kryllingen II på Krøderen.
Vassområdutvalget 2019-2023 foran båten Kryllingen II på Krøderen. Foto: Morten Eken

 

Møter

2023
Møte 1/23 - 21. mars - møteinnkalling og saksliste - referat

Møte 2/23 - 1. desember - 

2022
Møte 1/22 - 2. september - møteinnkalling, saksliste og saksfremlegg - årsrapport 2022 - referat

2021
Møte 1/21 - 23. april - møteinnkalling, saksliste og saksfremlegg - vedlegg 1 - vedlegg 2 - referat - vedlegg 1 til referatet

Møte 2/21 - 3. desember - møteinnkalling, saksliste og saksfremlegg - referat

2020
Møte 1/20 - 10. juni - møteinnkalling, saksliste og saksfremlegg -  referat

Møte 2/20 - 23. oktober - referat

Møte 3/20 - 23. november - møteinnkalling, saksliste og saksfremlegg - referat