Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Hyttekommunen Ål

Ål som hyttekommune

Ål kommune har ca. 2400 fritidsbustader av ulike slag (frittstående hytter, leiligheiter, gamle seterhus etc.). Bygging og bruk av fritidsbustadar er eit viktig bidrag til næringslivet i Ål. Det er difor av vesentlig betydning for kommunen å ha eit godt førehald til dei som har fritidsbustad i kommunen. 
På denne nettstaden vil kommunen ha informasjon, linkar etc. som kan vera interessant å få med seg.

Les meir på Ål utvikling sine sider, http://www.al.no/

Hytteundersøking , finn du her i pdf utgåve
For meir informasjon ta kontakt med servicetorget, eller Ål utvikling