Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Idrett

Temaplan for idrett

Planen er eit styringsdokument for politikarar og administrasjonen i kommunen, og eit verktøy for idretts- og friluftsorganisasjonar og engasjerte innbyggjarar.

Temaplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2021-2025 finn du her

Spelemiddel til anlegg for idrett og fysisk aktivitet

Du kan søke om spelemidlar til anlegg for idrett og fysisk aktivitet, dette gjeld ordinære anlegg, nærmiljøanlegg og friluftsanlegg. Bestemmelser for spelemiddelordninga vert publisert i juni kvart år og du finn dei her.

Alle som skal søke om spelemidlar inneverande år, må melde inn sine anlegg innan 15. mai slik at anlegget kjem på prioritert liste i august. Dette er eit krav for å kunne søke om spelemidlar Har du ønske om eit nytt anlegg, men ikkje har planen heilt klar vil me likevel høyre frå deg, då me ønsker ein oversikt over planlagte tiltak i kommunen. Desse anlegga blir lagt inn i ei uprioritert liste, som på ingen måte er bindande. Ved innmelding av anlegg til prioritert og uprioritert liste ber me deg fylle ut følgande to skjema:
Innmelding av anlegg til prioritert og uprioritert anleggsliste
Berekraftssjekken
Skjema sender du samla til postmottak@aal.kommune.no innan 15. mai.

For å søke spelemidlar til anlegg må du setje deg godt inn i bestemmelsene om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Det er mykje dokumentasjon som må på plass i ein spelemiddelsøknad og me ber deg spesielt sjå på det som omhandlar dugnad.

Fyll ut elektronisk søknad på anleggsregisteret.no innan 1. oktober.

Spelemiddelkurs og informasjonsmøter i 2023

Onsdag 3. mai, kl. 19:00-20:30 i kommunestyresalen på Tingstugu.

Dette er eit orienteringsmøte om fristar, sakshandsaming og lokale føringar, i regi av Ål kommune. Me vil trekke fram dei store linene i spelemiddelordninga. Det blir høve til å stille spørsmål om anleggsliste, berekraftssjekk og søknadsprosess.

Torsdag 4. mai, kl. 18:30–21:00 (idrettsanlegg) på Teams
Tirsdag 9. mai, kl. 18:30–21:00 (friluftslivsanlegg) på Teams

Kursa er arrangert av Viken Fylkeskommune og gjev ein detaljert innføring i korleis ein søker spelemidlar, med krav og retningsliner. Kursa er meir eller mindre identiske, men eksempler vil bli relatert til hhv idrettsanlegg og friluftslivsanlegg. Nærmiljøanlegg vert omtalt i begge kursa. Meld deg på den datoen som passar best for deg. Påmelding her.

Onsdag 23. august, kl 15:30-20:30 Ope kontor, Tingstugu
Torsdag 31. august, kl 15:30-20:30 Ope kontor, Tingstugu

Kultur- og idrettskonsulent Kristine J. Kapperud er tilgjengeleg for spørsmål om spelemidlar desse kveldane. Kom og spør om alt du lurer på om spelemiddelsøknaden din. Det er ikkje naudsynt å booke tid, berre kom innom på Servicetorget - det er eit møterom til venstre for trappa.

Skal du søke om spelemidlar i år oppmodar me om å delta på både orienteringsmøte og spelemiddelkurs, då det er signalisert mange nye endringar i neste søknadsrunde.

Viktige fristar:

15.mai Frist for innmelding av anlegg til anleggslista m/berekraftssjekk
15.juni Nye bestemmelser for spelemiddelordninga komande år
Juni Søknadsportalen i anleggsregisteret opnar
1.oktober Søknadsfrist spelemiddelsøknadar
1.november Frist for handsaming i Ål Idrettsråd
November Handsaming i Sektorutval for kultur og oppvekst
Desember Handsaming i Formannskapet og Kommunestyret
15.januar Frist for innsending av søknadar til fylket
15.april Fylkets frist for å sende søknadar til KUD
Mai Fordeling av tilskot frå KUD til fylkeskommunen
15.juli Fordeling av tilskot frå fylkeskommune til kommune

Du finn meir informasjon om spelemidlar her 

Sjå også godeidrettsanlegg.no for inspirasjon, tips og triks.

Ta kontakt med kulturkontoret i Ål kommune om du har spørsmål.

Saksprotokoll Prioritert anleggsliste 2023
Saksprotokoll Prioritering av spelemidlar i Ål kommune 2023

Idrettsstipend til ungdom

Her finn du meir informasjon

Bading vinteren 22/23

Bassenga er ope frå etter haustferien fram til påske.

Familiebading på Nedre-Ål

Besøksadresse: Sundrevegen 43, 3570 Ål

Fredagar 17.30-20.00 er det offentleg bading på Nedre-Ål, alle velkomne!
Følgjer skulens ferier og fridagar. 

Prisar: Born 30 kr, vaksne 50 kr. Betaling med VIPPS.
Born under 10 år må alltid ha med seg ein vaksen.

Bading på Torpo

Besøksadresse: Skulebakken 3, 3579 Torpo

Torpo har open symjehall tysdagar og torsdagar frå veke 41.  

17.30-19.00: familiebading
19.00-20.00: ungdomsbading (5. klasse - 15 år). 
20.00-21.00: vaksne (badstue for damer tysdagar og for menn torsdagar). 

Barn: 25,-
Vaksne (medlem): 30,-
Vaksne (ikkje medlem): 50,-.

Bading på Nordbygdene

Besøksadresse: Nordbygdvegen 950, 3570 Ål

Nordbygdene har open symjehall onsdagar på Leveld skule.

17.30 - 19.00: Familiebading

19.00 - 20.30: Vaksne

Barn (over 6 år): 20,-

Vaksne: 50,-

Ål idrettshall

Leige av Ål idrettshall

Lag og organisasjonar som ønsker å leige idrettshallen til aktivitet eller arrangement må sende inn søknad 30. mai kvart år for komande skuleår.

Søknad skal sendast til postmottak@aal.kommune.no

Søknadsfrist 30. mai kvart år

Skjema for søknad om leige av Ål Idrettshall finn du her

Betalingssatsar for Ål Idrettshall finn du her

Rutiner for bruk av idrettshallen:
Trenar/lærar skal vere den siste som går ut av garderobene etter endt trening/gymtime. Dette for å hindre hærverk og oppdage hærverk tidleg, slik at dei som utfører hærverket må betale for skadene.

Open hall for ungdom i alderen 13-16 år

Våren 2023 er det open hall kvar laurdag. Frå og med 29. april er aktiviteten utandørs.
Kontakt: 468 60 039

Open Hall vår 23.png

Fritid Hallingdal

På www.fritidhallingdal.no kan du sjå alle faste, organiserte fritidsaktivitetar i heile Hallingdal!

Lag og organisasjonar legg sjølv inn sine aktivitetar her.

Idrettslaga i Ål

Ål Idrettslag heldt til på Bråta og har tilbod innan fotball, handball, alpin, langrenn, orientering, svømming, teakwon-do, klatring, e-sport og rekkert. Dei har og ein rekke store arrangement gjennom året.
Meir info om Ål IL finn du på aalil.no

Fjellet Idrettslag heldt til i Nordbygdene og har tilbod innan ski, allidrett og trim. I tillegg står dei for familiebading på Nordbygdene skule.
Meir info om Fjellet IL finn du på fjelletil.no

Torpo Idrettslag heldt til på Bakketun og har tilbod innan allidrett, fotball, ski og friluftsliv. I tillegg står dei for familiebading på Torpo skule.
Meir info om Torpo IL finn du på torpoil.no

Ål Skiskytterlag heldt til på Liatoppen og har tilbod innan skiskyting. I tillegg arrangerer dei verdas største skiskyttarrenn.
Meir info om Ål SSL finn du på aalskiskytterlag.no

Me har også mange andre lag og organisasjonar som driv med sport, idrett og friluftsliv, både for barn og vaksne. Komplett oversikt over alle lag og organisasjonar i Ål finn du her.

Kultur og idrettskonsulent i Ål kommune

Kristine Jacobsen Kapperud
Kontorstad: Tingstugu
E-post: kristine.jacobsen.kapperud@aal.kommune.no
Telefon: 32 08 50 00

NB: Alle søknadar skal sendast til postmottak@aal.kommune.no eller via gjeldande søknadsskjema.