Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Idrett

Kultur- og idrettskonsulent

Kristine Jacobsen Kapperud
Kontorstad: Tingstugu
E-post: kristine.jacobsen.kapperud@aal.kommune.no

Temaplan for idrett

Planen er eit styringsdokument for politikarar og administrasjonen i kommunen, og eit verktøy for idretts- og friluftsorganisasjonar og engasjerte innbyggjarar.

Temaplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2021-2025 finn du her

Spelemidlar til anlegg for idrett

Her finn du informasjon om spelemidlar til anlegg for idrett

Stipend til ungdom

Her finn du meir informasjon

Bading vinteren 22/23

Bassenga er ope frå etter haustferien fram til påske.

Familiebading på Nedre-Ål
Fredagar 17.30-20.00 er det offentleg bading på Nedre-Ål, alle velkomne!
Følgjer skulens ferier og fridagar.

Prisar: Born 30 kr, vaksne 50 kr. Betaling med VIPPS.
Born under 10 år må alltid ha med seg ein vaksen.

Bading på Torpo
Torpo har open symjehall tysdagar og torsdagar frå veke 41.  

17.30-19.00: familiebading
19.00-20.00: ungdomsbading (5. klasse - 15 år). 
20.00-21.00: vaksne (badstue for damer tysdagar og for menn torsdagar). 

Barn: 25,-
Vaksne (medlem): 30,-
Vaksne (ikkje medlem): 50,-.

Informasjon om bading i Leveld kjem etterkvart.

Ål idrettshall

Leige av Ål idrettshall for faste treningar

Søknad skal sendast til postmottak@aal.kommune.no eller til Ål kommune, Torget 1, 3570 Ål

Søknadsfrist 30. mai kvart år

Søknadsskjema finn du her

Betalingssatsar for Ål Idrettshall finn du her

Ål idrettshall er reservert følgande dagar i haust:

Torsdag 13. og fredag 14. oktober er hallen reservert for vaksinering. Hallen kan ikkje brukast desse kveldane. Hallen blir reingjort og klar til kick-off handball på laurdag.  

Måndag 31. oktober frå klokka 15.00-22.00 vert det arrangert Hallovenn. Hallen kan ikkje brukast denne kvelden.

Fredag 18. november klokka 17:00-20:00. Turnering Ål kommune bu- og blilyst. Dei som har trening før må avslutte 30 min tidlegare, og dei som har trening etter kan trene som normalt. Dette er informert om ved tildeling av halltid i juni.  

Det pågår vedlikehald i idrettshallen i haustferien. Hallen er stengt for aktiviteter frå fredag 30. september kl 15.00 til måndag 10. oktober kl 06.00.

Info frå vaktmester/byggansvarleg:
RUTINE: når garderobane er pussa opp, så er det trenar/lærar som er den siste som går ut av garderobene, etter endt trening/gymtime. Dette for å hindre hærverk og oppdage hærverk tidleg, slik at dei som utfører hærverket må betale for skadene.  

Torsdag 29. desember er det Gullhagen Julecup.

Open hall for ungdom i alderen 13-16 år

Hausten 2022 er det open hall kvar laurdag, unnateken laurdag 1. og 8. oktober. Les meir

Fritid Hallingdal

På www.fritidhallingdal.no kan alle lag og organisasjonar legge inn sine fritidsaktiviteter, så det blir enklare for alle å sjå kva ein kan vere med på. Me håpar alle lag og organisasjonar vil bidra til oppdatert informasjon om aktivitetar dei tilbyr og hjelpe til med å spreie nettsida.