Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Hjelpetenester

Hallingdal barnevern

Hallingdal barnevernteneste - Telefon: 32 08 53 10

Hallingdal barnevernvakt  - Telefon: 457 38 963

Barnevern logo.bmp

Interkommunalt samarbeid mellom kommunane i Hol, Ål, Gol, Hemsedal, Nesbyen og Flå. Ål kommune er vertskommune. 

Hallingdal barnevernteneste har hovudkontor i Familiens hus på Ål. 
I tillegg har vi lokalkontor i kvar kommune der ein kan treffast etter avtale med sakshandsamar.

Telefon og postadresse som er felles for heile tenesta:
Telefon: 32 08 53 10.
Postadresse: Postboks 9, 3571 Ål

Barnevernvakt

Barnevernvakta gir akutt hjelp til barn og ungdom og deira familiar/ føresette på kveld, natt, helg og helligdager når barneverntenesta er stengt. Telefon: 457 38 963

Hallingdal barnevernteneste sitt hovudkontor: Sundrevegen 95-97, 3570 Ål.

Les meir om Hallingdal barnevernteneste

Familiens hus

Illustrasjon samtale

Familiens hus består av hjelpetenestane Pedagogisk-psykologisk teneste (PPT), Helsestasjon, Psykisk helse og jobbar for ein betre tverrfaglig innsats slik at kvart enkelt barn og familie fer ein raskare og profesjonell samhandling mellom hjelpetenesta.

Rapporten om Familiens hus ligg i sakspapira for kommunestyremøte 18.11. Sak 2021/3839.

Kommunestyret har 18.11.2021 vedtatt at det i Ål kommune opprettes et Familiens hus hvor tenester frå Pedagogisk-psykologisk tenaste (PPT), Helsestasjon, Avdeling Psykisk helse og eventuell Ergo- og fysioterapi samordnast og etter hvert samlokaliserast. I Familiens hus vil familier møte helhetlige og familiestøttande tenester i ett og samme hus. Målet er at brukarne opplevar at tenestene henger saman og ser heile mennesket, og det skal være låg terskel inn til tenestene. Det blir et fokus på et tett tverrfaglig samarbeid både intern i avdelinga og ekstern med aktørar som f.eks. Barnevernet, barnehagar og skuler, BUP, Flyktningeteneste, Koordinerande eining, Miljøterapiteneste og Familievernkontoret.

Sjå heile rapporten her: Prosjektrapport Familiens Hus Adm. anbefalinger[22565].pdf

Les meir om Familiens hus her

KE - Koordinerande eining

Les meir om KE