Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Nedre-Ål skule

Denne sida er under arbeid.

Adresse

Postadresse: Torget 1, 3570 Ål
Besøksadresse: Sundrevegen 43-45, 3570 Ål

Generell informasjon

Nedre-Ål skule er ein barneskule med 204 elevar og om lag 40 tilsette. Det er pr. i dag to og tre parallellar på kvart trinn.

Skulen har som fokus Respekt – Ansvar – Omsorg. I dette ligg det at skulen skal vere ein trygg og forutsigbar stad for alle, der elevane blir møtt med positive forventningar og tilpassa utfordringar. Gjennom elev og vaksenstandardane våre held me tak i dette saman – både barn og vaksne.

Kontakt

Telefon: 32 08 54 15

Epost: nedre-aal.skule@aal.kommune.no

Administrasjon

Rektor: Ellen Ellingsgard - tlf. 32 08 54 16
Avdelingsleiar: Magnhild Storøygard - tlf. 32 08 54 17
Avdelingsleiar: Sigrun Jorde - tlf. 32 08 54 18

SFO

Opningstider:  07.30-16.30
Skulen har mellom 40-55 elevar i SFO ordninga.
Ferie SFO: Me har tilbod om SFO i skuleferiane, eigen påmelding vert sendt ut.
Matpengar: Elevar som nyttar skulefritidstilbodet blir belasta med 10-50 kr per månad.

Her finn du informasjon om SFO i Ål kommune

Felles informasjon

Her finn du felles informasjon om skulane i Ål kommune