Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Betre tverrfagleg innsats (BTI)

Ål kommune er i gang med implementering av BTI-modellen

Logo BTI
(Modell for Betre tverrfagleg innsats). Målet med modellen er å sikre heilskapleg og koordinert innsats mellom tenestene i Ål kommune i arbeid med barn/unge og deira føresette.

BTI-modellen er ein samhandlingsmodell for tilsette i sektoren og skisserer ei handlingskjede frå første undring oppstår. 
I Ål kommune er det utarbeidd handlingsrettleiarar for tilsette i barnehage, skule (med kulturskule og innvandrartenesta), helsestasjonen og psykisk helse. Handlingsrettleiaren beskriv ei handlingskjede når det oppstår ei undring knytt til barn/unge og føresette.

Betre tverrfagleg innsats (BTI) - handlingsrettleiar, barnehage

Betre tverrfagleg innsats (BTI) - handlingsrettleiar, skule

Skjema BTI