Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Administrasjon

Adresse

Torget 1, 3570 Ål

Rådmann

Karsten Popp Dideriksen- Tlf. 992 87 899

Servicetenester

Telefon: 32 08 50 00
servicetorget@aal.kommune.no

Servicetorget

Bente Vestby - avd. leiar. Tlf. 32 08 50 27

Inger Lervåg - konsulent. Tlf. 32 08 50 39

Mari Lene Tunskaug - konsulent. Tlf. 32 08 50 24

Tonje Tufto - konsulent. Tlf. 32 08 50 37

Monica A. Strand - konsulent. Tlf. 32 08 50 01

Amalie E. F. Køk - konsulent. Tlf. 32 08 50 02

Sekretariat

Kari Hallingstad Medgard- konsulent. Tlf. 32 08 50 22

Kirsten Sollien- sekretær. Tlf. 32 08 50 23

Tove Østingsen- arkivleiar. Tlf. 32 08 50 26

Mari Lene Tunskaug- sekretær. Tlf. 32 08 50 24

Olaug Hoftun - rådgjevar Tlf. 32 08 50 24

HR/Personalavdeling

Trond B. Augunset - HR-sjef. Tlf. 32 08 50 06 

Tove Utengen- HR-konsulent. Tlf. 32 08 50 25

Camilla Åsdam - HR-konsulent. Tlf. 32 08 50 17 

Økonomi/lønn

Elin Pedersen - økonomisjef. Tlf. 32 08 50 31 /907 25 169

Oddrun Hovdegard- lønsansvarleg. Tlf. 32 08 50 32

Gunvor Rotneim- rådgjevar løn. Tlf. 32 08 50 16

Veronica Bæra- rekneskapssjef. Tlf. 32 08 50 34

Andre Åkerberg - konsulent økonomi Tlf. 32 08 50 36

Gunn Marit Helling- rådgjevar rekneskap. Tlf. 32 08 50 33

Næringsutviklar

Staffan Landsmann-Wiwe- Tlf. 483 54 893

Innkjøpsrådgjevar

Vakant

Helse- og sosialsektoren

Stab

Borghild Ulshagen - kommunalsjef. Tlf. 3208 5201 / 992 87 898

Geir Strømmen- fung.kommuneoverlege. Tlf. 458 80 251

Borghild Moen- konsulent forvaltning. Tlf. 970 58 804

Aid-Karin Abrahamsen- fagleiar. Tlf. 932 11 835

Therese Thuen Davies - rådgjevar 41 29 72 07 

Avdelingsleiarar:

Avdeling Meistring - Live Magnetun

Familiens hus - Ingeborg Frydenlund

Tunet/natt - Kari Stensaker

Gjestetunet - avdelingsleiar Lisbeth Holo-Lund Vidme 

Stugu - Tone Fossgård Berg

Miljøterapi - Marianne Tretterud Skarpås

Miljøterapi - Tina Johansson

Heimetenestene - Marie Skråmestø

Omsorgskontoret:

Mariann E. Hefte - konsulent. Tildelingsteam, fakturering korttidsopphald

Bjørg Åshild Flaget - konsulent. Fakturering langtidsopphald

Vigdis Blakkestad - konsulent 

Camilla Djupedokken - konsulent

Hanne Myren - konsulent

Kulturkontoret

Inger Bråten - kultursjef (oppstart april 2024)
Tlf. 32 08 50 04

Kristine Myro-Kapperud- kultur- og idrettskonsulent. Tlf. 970 44 385

Oppvekstkontoret

oppvekstkontoret@aal.kommune.no

Sissel Skrindo - kommunalsjef. Tlf. 32 08 50 76 

Veronica Magnetun Wilhelmsen - barnehagefagleg rådgjevar

Morten Engsig Barasinski - Oppvekstfagleg rådgjevar 45 97 14 30

Karin Heiene- rådgjevar. Tlf. 32 08 50 77

Jorunn Granheim- konsulent. Tlf. 32 08 50 79

Ål Introsenter

Silje Landsmann-Wiwe- avdelingsleiar. Tlf. 918 86 642

Ann Helen Smestad- flyktningkonsulent. Tlf. 941 62 315

Natalia Povazhna- flyktningkonsulent. Tlf. 479 04 323

Runa Bjørnsvik Mykkeltvedt- flyktningkontsulent. Tlf. 481 55 916

Andrea Auke - flyktningkonsulent. Tlf. 994 02 148

Alina Cojocari - flyktningkonsulent. Tlf. 477 12 928

Ajantha Kajandren - flyktningkonsulent. Tlf. 477 63 350

Lene Vesterøy - teamleiar vaksenopplæring. Tlf. 928 15 030

Richard Nordahl-Pedersen - teamleiar vaksenopplæring. Tlf. 473 56 743

Drift- og utviklingssektoren

Reidun Aaker- kommunalsjef drift- og utvikling. Tlf. 992 87 854

Svein Furuhaug - avdelingsleiar VAR og utvikling.
Tlf. 32 08 50 62 / 915 18 610

Steinar Gudbrandsgard- avdelingsleiar byggforvaltning. Tlf. 477 93 294

Veslemøy Nestegard  - saksbehandlar. Tlf: 32 08 50 65

Dag Hovde- avdelingsleiar veg og park. Tlf. 951 73 880

Randi Utti- avdelingsleiar reinhald. Tlf. 975 43 425

Anne Nordheim- prosjektleiar Bu- og blilyst. Tlf. 411 81 765

Ål bibliotek 

biblioteket@aal.kommune.no

Hilde Bjørnsvik- biblioteksjef. Tlf. 32 08 51 21

Kristin Trintrud- biblioteksekretær. Tlf. 32 08 51 20

Kirsten Lucie Kvalvågnes - bibliotekar. Tlf. 900 77 497

Viel Vestenfor - bibliotekar. Tlf. 32 08 51 23 / 468 39 114

 

Ål kulturhus

Margit Åsarmoen - kulturhusleiar. Tlf. 

Wenke Kolstad- skranke/sekretær. Tlf. 32 08 51 01

Torun Torsteinsrud- marknadsansvarleg. Tlf. 90 73 78 52

Ål frivilligsentral

Turid Hilde Gåsbakk - 907 08 637

Personvernombod

Inger Lervåg - personvernombodet@aal.kommune.no

Meir informasjon om personvernombodsordninga finn du her.