Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Administrasjon

Adresse

Torget 1, 3570 Ål

Rådmann

Karsten Popp Dideriksen - Tlf. 992 87 899

Servicetenester

Telefon: 32 08 50 00
servicetorget@aal.kommune.no

Inger Lervåg - konstituert avd. leiar. Tlf. 32 08 50 39

Kirsten Lucie Kvalvågnes - konsulent. Tlf. 32 08 50 07

Mari Lene Tunskaug - konsulent. Tlf. 32 08 50 24

Tonje Tufto - konsulent, vikar. Tlf. 32 08 50 37

Kari Hallingstad Medgard - nestleiar. Tlf. 32 08 50 22

Kirsten Sollien - sekretær. Tlf. 32 08 50 23

Tove Østingsen - arkivleiar. Tlf. 32 08 50 26

Mari Lene Tunskaug - sekretær. Tlf. 32 08 50 24

HR/Personalavdeling

Berit Albrecht - HR-sjef. Tlf. 32 08 50 06 / 932 69 970

Anita H. N. Lappegard - HR-konsulent. Tlf. 32 08 50 25 / 971 51 271

Gunvor Rotneim - personalrådgjevar - Tlf. 32 08 50 16

Økonomi/lønn

Arne Fredriksen - økonomisjef. Tlf. 32 08 50 31 / 951 10 001

Oddrun Hovdegard - fagansvar løn. Tlf. 32 08 50 32

Toril Marita Stølen - rådgjevar løn og rekneskap. Tlf. 32 08 50 36

Gunvor Rotneim - rådgjevar løn og personal. Tlf. 32 08 50 16

Jorunn Granheim - konsulent. Tlf. 32 08 50 36

Veronica Bæra - rekneskapssjef. Tlf. 32 08 50 34

Gunn Marit Helling - rådgjevar rekneskap. Tlf. 32 08 50 33

Næringsutviklar

Staffan Landsmann-Wiwe - Tlf. 483 54 893

Innkjøpsrådgjevar

Jostein Skår-Ekse - Tlf. 997 39 915

Helse- og sosialsektoren

Stab

Borghild Ulshagen - kommunalsjef. Tlf. 3208 5201 / 992 87 898

Toril Bøyum - kommuneoverlege. Tlf. 997 25 898

Borghild Moen - konsulent forvaltning. Tlf. 970 58 804

 - konsulent fagutvikling. 

Avdelingsleiarar:

Avdeling Meistring - Live Magnetun

Legetenestene - Anne Hefte

Tunet/natt - Marit Øen Li

Stugu - Tone Fossgård Berg

Miljøterapi - Marianne Tretterud Skarpås

Avd. Psykisk helsevern - Ingeborg Frydenlund

Heimetenestene - Marie Skråmestø

Omsorgskontoret:

Bjørg Åshild Flaget - konsulent

Mariann E. Hefte - konsulent

Vigdis Blakkestad - konsulent 

Camilla Djupedokken - konsulent

Hanne Myren - konsulent

Kulturkontoret

 - kultursjef

Kristine Kapperud - idretts- og arrangementskoordinator (permisjon)

Anne Nordheim O'Hare - vikar idretts- og arrangementskoordinator

Oppvekstkontoret

oppvekstkontoret@aal.kommune.no

Vegar Hoel - kommunalsjef. Tlf. 32 08 50 76 / 464 46 634

Grete Svarteberg Lundekvam - rådgjevar. Tlf. 32 08 50 78

Karin Heiene - rådgjevar. Tlf. 32 08 50 77

Margit Bergaplass - sekretær. Tlf. 32 08 50 79

Ann Beate Øyre Bjørnsen - ungdomslos. Tlf: 477 98 971

Innvandrartenesta

Silje Landsmann-Wiwe - avdelingsleiar. Tlf. 918 86 642

Inger Magnum - programrådgjevar. Tlf. 994 02 148

- saksbehandlar. Tlf. 941 62 315

Drift- og utviklingssektoren

Reidun Aaker - kommunalsjef drift- og utvikling. Tlf. 992 87 854  

Svein Furuhaug - avdelingsleiar VAR og utvikling. Tlf. 32 08 50 62 / 915 18 610

Kristin Romslo Lunden - avdelingsleiar reinhald. Tlf. 971 52 296

Steinar Gudbrandsgard - avdelingsleiar byggforvaltning. Tlf. 477 93 294

Dag Hovde - avdelingsleiar veg og park - Tlf. 951 73 880

Ål bibliotek 

biblioteket@aal.kommune.no

Hilde Bjørnsvik - biblioteksjef. Tlf. 32 08 51 21

Kristin Trintrud - biblioteksekretær. Tlf. 32 08 51 20

Astrid Brurn Arnesen - bibliotekar. Tlf. 32 08 51 23

Ål kulturhus

Kine Susann Jacobsen-Kronkvist - kulturhusleiar. Tlf. 48 01 09 60

Personvernombod

Inger Lervåg - personvernombodet@aal.kommune.no

Meir informasjon om personvernombodsordninga finn du her.