Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Kontakt oss

Opningstider kl 09.00 - kl 15.00
Sentralbordet er ope alle kvardagar frå kl 09.00.

Adresse: Torget 1, 3570 Ål

Telefon: 32 08 50 00

Ordførar i Ål er Solveig Vestenfor (Ap)- Tlf.: 32 08 50 10 Mobil: 988 73 422

Treng du kontaktinformasjon på nokon i administrasjonen, så finn du dette her

Organisasjonskart 2024

Fakturaer til Ål kommune skal som hovudregel sendast elektronisk i EHF-format
Elektronisk adresse: 864952992

Papirfaktura skal sendast til:
Ål kommune
v/Felleskontoret for fakturabehandling
Postboks 163
3541 NESBYEN


Postmottak for offisielle dokument :
E-post: postmottak@aal.kommune.no

Generelle spørsmål om kommunale tenester:
E-post: servicetorget@aal.kommune.no  

Kommunenr: 3328

Bankgiro: 2320 20 29531
Bankgiro skatt: 6345. 06. 06199
                
Organisasjonsnr: 864 952 992

Kontakt Ål kommune på e-dialog