Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Skolefond

Vi vil gjerne øke lokale skoler og andre utdanningsinstitusjoners aktivitet langs Hallingdalsvassdraget, og ønsker å engasjere unge i temaer om vannmiljø og biologisk mangfold.

For 2022 har vannområdeutvalget doblet beløpet, og satt av 30.000,- til skolefondet vårt. Skoler, barnehager, folkehøgskoler, studenter, lag og foreninger kan søke om støtte fra skolefondet. Søknader med lokal tilknytning og høy formidlingsverdi vil bli prioritert.

Skolefondet var nytt i Vassområde Hallingdal i 2021, og det første året ble midlene tildelt:

- Ulsåk barnehage i Hemsedal, til innkjøp av vannundersøkelsesutstyr og oppslagsbøker, og busstransport i forbindelse med ekskursjon til et tjern for de eldste barnehagebarna. Se faksimile av artikkelsen i Hallingdølen under.
- Skattebøl skule i Ål fikk støtte til busstransport til settefiskanlegget i Kleivi, i forbindelse med et undervisningsopplegg om vannmiljøet for 4. trinn.
- Innkjøp av vannkikkerter, hover, forstørrelsesglass og oppslagslitteratur til en utlånskasse for naturfaglærere/barnehager (ta komtakt dersom du ønsker å låne dette!).

til nå har kun skole og barnehage søkt om støtte, men også lag og foreninger med barne- og ungdomsarbeid og prosjekter tilknyttet vannmiljøet, eller studenter som trenger tilskudd til oppgaver som omhandler Hallingdalsvassdraget kan søke.

 

Søknaden må inneholde:

- Kontaktinformasjon
- Et enkelt budsjett og en tidsplan for gjennomføring
- Skoler/barnehager/lag/foreninger kan forklare enkelt hensikt og beskrivelse
- Studenter må legge ved en prosjektbeskrivelse av oppgaven/prosjektet 

Søknaden sendes til: elin.merete.blixhavn@aal.kommune.no

 

Søknadsfristen er 1. mars 2022. Penger som er igjen etter søknadsfristen tildeles fortløpende til innkomne søknader til potten er tom.

Ta gjerne kontakt med vannområdekoordinator dersom du vil diskutere en idé, eller trenger hjelp til søknaden. Tlf: 959 25 531

 

Poster som kan henges opp på lærerrom eller andre steder
Retningslinjer for søknadsprosess og tildeling - kommer snart

 

Faksimile av artikkel om Ulsåk barnehage på tur i Hallingdølen 03.06.2021

 Faksimile av Hallingdølen 03.06.2021 (lenke til artikkel)