Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Plandokument og eigne rapportar

Planperiode 2022 - 2027

Dokumentene er under utarbeidelse. Høringsperiode 1. februar - 31. mai 2021. Lenke til høringsdokumenter (ikke aktiv enda).

 

Planperiode 2016 - 2021

Regional vannforvaltningsplan
Regionalt handlingsprogram
Regionalt tiltaksprogram
Tiltaksanalyse Vassområde Hallingdal
Tiltakstabell Vassområde Hallingdal