Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Faggrupper

Faggruppe landbruk

Presentasjon om Vannforskriften og det kommende prosjektet i Ål og Nesbyen, fra møtet i i Landbruksgruppa i Hallingdal 1. februar 2021. Oversikt over vannforekomster med tiltak innen landbruk og skogbruk fra samme møte.

Faggruppe avløp

Presentasjon om Eurofins/laboratorieavtale og Vannforskriften, fra fellesmøte VAR i Hallingdal 04.02.2021. Oversikt over vannforekomster med påvirkning avløp.

Faggruppe Overvåkning/økologi

Faggruppe Fysiske inngrep