Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Eksterne lenker

Vann-nett er miljøforvaltningens portal der all kunnskap om økologisk tilstand i alle elver, innsjøer, grunnvann og kystvann er samlet. Her finner du også informasjon om hva som eventuelt påvirker en elv eller innsjø negaivt og hvilke tiltak som er planlagt. Du kan via kartet søke frem til den elva eller innsjøen du er interessert i å få vite mer om. Du kan også hente ut statistikk om tilstand, tiltak og kostnader.

Vannforskriften gjennomfører EUs vanndirektiv i Norge.

I Vannportalen finner du plandokumenter, veiledere og så videre, knyttet til vannforskriften. I Vannportalen finner du også informasjon om de ulike vannregionene, og om vannområdene i hver vannregion. 

Vannmiljø samler alle innsamlede overvåkningsdata for innsjøer og elver i Norge.

Nevina er et kartverktøy utviklet av Norges vassdrags- og energidirektorat der man kan generere nedbørsfelt fra et valgt punkt i elver i Norge.

Informasjonsside om hvordan EU arbeider med implementeringen av vannrammedirektivet.