Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Serveringsløyve

Korleis få serveringsløyve?

Planlegg du å starta ein stad kor det serveras mat eller drikke, må du har serveringsløyve. I nokre få tilfeller treng du ikkje serveringsløyve. Oversikt finner du i serveringslova § 2 

Dagleg leiar ved staden må ha bestått etablererprøva for å kunne søkje om serveringsløyve.

Vedlegg som skal følgje søknaden: 

  • Dokumentasjon på at dagleg leiar er tilsett i bedrifta.
  • Dokumentasjon på at dagleg leiar har gjennomført og bestått etablererprøva
  • Firmaattest på alle firma som er involverte i drifta av serveringsstaden
  • Skatteattest for søkjar, eigar og andre med vesentleg inverknad over verksemda
  • Teikning over serveringsverksemda 
 

 

Kontaktinformasjon: Sakahandsamar er Tonje Tufto,

Tlf: 32 08 50 00, Ål kommune, Servicetorget