Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Etablererprøva for serverings/skjenkestader

Krav om bestått etablererprøve på servering og skjenkestader

Dagleg leiar ved ein serveringsstad må ifylgje serveringslova ha avlagt og bestått etablererprøva. Dette gjeld for alle stader som skal ha serverings- og skjenkeløyve. 

For å avtale tid til å avlegge etablererprøven, ta kontakt med servicetorget, tlf. 32 08 50 00.

Kjøpe lærebok?

Vinn - som på oppdrag frå Helsedirektoratet har utvikla etablererprøva - har og utarbeidd læremateriell for prøva. Materiellet kan du kjøpe hjå vinn.no