Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Profil - omdømmebygging

Ål kommune profil 2010-2030 "Kulturkommunen Ål" Ål byggjer profilen sin kring kultur og helse

Profil - Omdømmebygging

Det er laga ein plan for profil og omdømmebygging for Ål. Denne planen vart vedteke i kommunestyret 23. Juni 2010.

Planen finn du her: Plan for profil og omdømmebygging i Ål 2010-2030

Denne planen er eit resultat av eit prosjekt eigd av Ål kommune og næringslivet, der målet var å utarbeide ein langsiktig strategi for omdømmearbeidet i Ål.