Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Nyetablering

Nyetablering

Vil du starte eigen bedrift?  Brenn du for ein idé, men treng hjelp til realisering?

I Ål kommune er det ein næringsutviklar som skal kunne hjelpe deg. 
Næringsutviklar i Ål kommune Staffan Landsmann-Wiwe, tlf: 483 54 893.

Ål kommune jaktar spesielt på dei personane og forretningsideane som er nyskapande og som har eit vekstpotensiale. 

Forretningsplan

Vår beste samarbeidspartnar ved ei bedriftsetablering er Hallingdal Etablerarsenter. Dette er i etablerarstøtte som er eigd av kommunane i Hallingdal og er gratis. Denne tenesta er og påkrevd om det skal søkast om etablerartilskot mv.
Hallingdal Etablerersenter

Hallingdal Næringshage er tilbodet til deg som allerede er ei etablert bedrift. Næringshagen har gode tilbod til målbedriftene sine og kan hjelpe deg med å utvikle bedrifta di.

Hallingdal Næringshage

Starte og drive bedrift? Lenke til altinn.no