Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Næringsareal

Næringsareal

Ål kommune ynskjer å stimulere til næringsutvikling. Me har tilgjengeleg næringsareal nær sentrum og på attraktive tomter til konkurransedyktige prisar.

I Ål skal det til ei kvar tid finnast næringsareal til dei bedrifter som har behov for dette. Det skal vera samsvar mellom det å satse på nyetablering eller utvikling av etablert bedrift, og ledig næringsareal.
Ål kommune har inngått eit samarbeid med Torpomoen for å utvikle eit kontorfelleskap/FoU-miljø.

For informasjon ta kontakt med næringsutviklar Staffan Wiwe 483 54 893