Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Kommunale bygg

Idrettshallen

Ta kontakt med servicetorget om du ynskjer å leige idrettshallen.

Kommunale utleigebustader

Ål kommune har nokre bustader som kan leigast av kommunalt tilsette og folk som er i akutt bustadnaud. Bustadene kan leigast for eitt år av gongen, maksimalt i 3 år. Søknadsskjema finn du her: Kommunal bustad, eller du kan få det få på papir på servicetorget. Der kan du òg få hjelp til søknad om bustøtte osb. 

Omsorgsbustad

Det er tildelingsteamet i helse som tildeler bustad etter søknad. Søknadsskjema for omsorgsbustad kan du printe ut her, eller du kan få det rgsbustad får du på servicetorget.

Symjehallar/badebasseng

Opningstidene ved dei kommunale symjehallane/badebassenga finn du her.

Bassenga er kun opne frå etter haustferien til påske.

Ved spørsmål om leige, ta kontakt med den enkelte skule.