Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Dokument for folkevalde

Reglement for Ål kommune

Her finn du regelsamlinga for Ål kommune 2021 - 2024

Reglement for medverknadsorgan

Eldreråd - Råd for menneske med nedsett funksjonsevne - Ungdomsråd

Reglement for medverknadsorgan i Ål kommune

Politisk organisering

Organisasjonskart

Delegeringsreglement

Delegeringsreglement for Ål kommune

Økonomidokumenter

Handlingsprogram, økonomiplan og budsjett
Rekneskap og årsmelding

2022

2021

2020

2019

2018

Tertialmelding

2022

2021

2020

2019

2018