Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Andre planar

Ulike temaplanar som gjeld finn du i oversikta under. Her kjem det lenke til alle planane etterkvart.

Landbruk

Kommunedelplan for beitebruk i Ål kommune

Beredskap

Beredskapsplan for større ulukker og katastrofer - revidert 2022

Smittevernplan 2017 - 2020

Energi og klima

Strategi for ladeinfrastruktur i sentrum - Ål kommune

Energi- og klimaplan for Ål

Energi- og klimaplan for Hallingdal og Valdres

Helse

Helse og omsorgsplan 2019-2022 - vedteken i kommunestyret 18...pdf

Handlingsplan mot vald i nære relasjonar - vedteke i komunestyret 23.03.2021

Plan for helse- og omsorgstenester 2021 - 2024

Plan for habilitering og rehabilitering 2018 - 2021

Plan for legetenesta 2019 - 2022

Plan for rehabiliterings- og omssorgstenester - 2015 - 2026.pdf

Plan for psykisk helse og rus 2021-2025.pdf

Plan for psykososialt kriseteam 2022-2025

Kultur, idrett og oppvekst

Betre læring i Ål - strategiplan og handlingsplan 2022-2025

Temaplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2021 -2025

Kulturplan 2019 - 2025

Plan for kulturminnevern 2017-2027

Den kulturelle skulesekken

Næring og økonomi

Strategisk-naringsplan-2021-2024

Økonomiplan 2024-2027 - årsbudsjett 2024 vedtatt i kommunestyret 21.12.23.pdf

Trafikktryggleik

Plan for trafikktryggleik 2023-2027_tiltaksdel.pdf

Plan for trafikktryggleik Ål kommune 2023-2027.pdf

Ål kommune

Målbruksplan

Lokal handlingsplan mot radikalisering og rasisme

Plan for profil og omdømme 2010-2030

Skiltplan for Ål

Hallingdal

Veteranplan for Hallingdal

Lokal handlingsplan for Hallingdal mot radikalisering og voldelig ekstremisme.pdf

Prosjektplan for innovativ rehabilitering for Hallingdal 2017 - 2020.

Felles regionalplan for Nordfjella

Strategisk plan for Hallingdal

Avfallsplan for Hallingdal