Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Tryggleiksalarm

Tryggleiksalarmen ber ein på kroppen som ein «smykkesendar» og den skal bli brukt ved akutt behov for å nå helsepersonell.  

Alarmen er kopla til telefonnettet og melding går direkte til alarmsentralen som for Ål kommune er hjå SOS International.  Dei har kvalifisert helsepersonell som bemannar sentralen 24 timar i døgnet, og desse vurderer nødvendige tiltak og vidareformidlar beskjed til rett instans som feks. til pårørande, legevakt eller heimesjukepleia sin vakttelefon.  

Tenesta kostar for tida 291 kroner pr. månad.