Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Om heimetenester

Avd. Heimetenester som held til på Ål Helsesenter, gir ulike tenester til personar som bur heime og har behov for nødvendig helsehjelp.  

Ein søkjer om alle type heimetenester på skjemaet Melding om behov, og det vil bli gjort ei kartlegging før helse- og omsorgssektoren sitt Tildelingsteam avgjer søknaden.   Avdelingsleiar i avd. Heimetenester er Marie Louise C Skråmestø.

 

Melding om behov for tenester frå helse og omsorg Ål kommune - 2018 (aal.kommune.no)