Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Matombringing

Tilbod om matombringing kan bli gitt til personar som treng hjelp til å ivareta ernæringsbehovet sitt.  Middagane blir laga ved Hol og Ål Felleskjøkken og køyrde ut tre gonger i veka.  Middagane er nedkjølte, vakuum- og porsjonspakka og merka med dato for levering og siste forbruksdag.  Det kan bli levert ulike diettar.  

Tenesta kostar for tida 95 kroner pr. middag

Ved å trykkje på denne lenkja, får du opp skjema til å søkje om til dømes matombringing