Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Ungdomslos

Ungdomslosen skal vere med og samordne tilbod og legge til rette for tettare oppfølging av elevar på ungdomsskulen som er i risikosonen. 
Målsetting med ungdomslos er mellom anna:
Førebygge rusproblematikk og potensielle utfordringar i den psykiske helsa.
Fange opp elevar som har manglande omsorg, støtte og oppfølging frå føresette.
Førebygge og fange opp elevar som manglar nettverk, opplever mobbing og sosial isolasjon. 
Ungdomskonsulenten/ungdomslosen kan tilby støttesamtaler, ulike gruppetilbod, jobbe med relasjonsbygging, motivasjonsarbeid og styrke foreldresamarbeid.

Kven kan ta kontakt med ungdomskonsulenten/ungdomslosen:
Elevar, Føresette, Tilsette i skulen, Samarbeidsinstansar

Kontaktinformasjon:
Ann Beate Øyre Bjørnsen er ungdomslos/ungdomskonsulent i Ål kommune.
Ho jobbar 75% og er å treffe på ungdomsskulen og på Familiens hus. 
Telefon: 468 12 535
E-post: ann.beate.oyre@aal.kommune.no