Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Trygg start

Trygg start et eit frivillig oppfølgingsprogram. Programmet baserer seg på heimebesøk, med jamnlege besøk frå familesjukepleier frå Trygg start teamet. Trygg start jobber ut frå 5 hovedtemaer:

  • barnet og foreldrerollen
  • famile og nettverk
  • livssituasjon
  • personleg helse
  • tverrfagleg samarbeid

Familiesjukepleiaren tilpassar innhaldet etter familiens behov og ynskjer.

Trygg start er eit tilbod til nye foreldre med samansatte utfordringar. Kanskje du/de har hatt ein utfordrande oppvekst, har psykiske vanskar, lite nettverk eller andre utfordringar.

Trygg start teamet består av jordmor, helsesjukepleiar, psykiatrisk sjukepleiar og sjukepleiar, alle ansatt i Familiens hus. 

Du/de kan bli henvist til programmet av jordmor eller fastlege.

Du/de kan også ta direkte kontakt med Familiens hus på Ål, telefon: 3208 5290.