Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Foreldrestøttande tiltak

  • Foreldrerettleiing eller kurs som ICDP og Cos (Trygghetssirkel).
  • Foreldreførebuande kurs. 3 kveldar, 3 gongar i året. Kurset blir halde av jordmor, helsesjukepleiar, psykiatrisk sjukepleiar og familievernet.
  • Foreldrenettverksplan.

Familiens Hus Ål inviterer til interkommunalt kurs for foreldre. Gjennom kurset møtes foreldre for å utveksle erfaringer og reflektere over egen omsorgspraksis. Målsettingen er at den enkelte mor og far skal finne trygghet og bekreftelse på at de er gode foreldre ved å bli bevisst på hva de gjør som er bra for barna. Det gis ingen oppskrift, men hjelp til å finne sine egne løsninger.