Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Helsestasjon 0 - 5 år

kontakt: 32085290

Helsestasjonsprogrammet
Nyfødd Heimebesøk av jordmor 1-3 dagar etter fødsel. Heimebesøk av helsesjukepleiar 7-10 dagar etter fødsel.
 4 veker Gruppekonsultasjon/enkeltkonsultasjon v/helsesjukepleiar.
6 veker Konsultasjon med lege og helsesjukepleiar, vaksinasjon.
3 mnd Konsultasjon med helsesjukepleiar, vaksinasjon.
4 mnd Gruppekonsultasjon/enkeltkonsultasjon med fysioterapeut og helsesjukepleiar.
5 mnd Konsultasjon med helsesjukepleiar, vaksinasjon.
6 mnd Konsultasjon med lege og helsesjukepleiar.
8 mnd Gruppekonsultasjon/enkeltkonsultasjonar med helsesjukepleiar.
10 mnd Konsultasjon med helsesjukepleiar.
12 mnd Konsultasjon med lege og helsesjukepleiar, vaksinasjon.
15 mnd Konsultasjon med helsesjukepleiar, vaksinasjon.
18 mnd Gruppekonsultasjon/enkeltkonsultasjon med helsesjukepleiar.
2 år Konsultasjon med lege og helsesjukepleiar.
4 år Konsultasjon med helsesjukepleiar.
Barnevaksinasjonsprogrammet

Barnevaksinasjonsprogrammet

Amming

Amming

Ammehjelpen

Film om amming - engelsk  

Morsmelkerstatning

Søvn

Trygt sovemiljø for spedbarnet -  Hvordan forebygge krybbedød?

Film - Søvn hos sped- og småbarn

Søvn hos spedbarn

Søvn og leggerutiner

Søvnvansker hos barn

Sikkerhet, førstehjelp og sykdom

Sikkerhet for nyfødte og spedbarn

Sikkerhet for små barn

Førstehjelp og skader

Barnesykdommer og vanlige plager hos barn

Giftinformasjonen

Foreldrerolla

Omsorgen for det nyfødte barnet

Film - I trygge hender

Foreldrehverdag

Film – Barn og følelser

Film - Forstå babyens signaler og behov

Folkom.no

«Gode råd» - til sped- og småbarnsfamilier  

Kosthald og ernæring 0-5 år

Mat for spedbarn (0 - 12 mnd)  

Spedbarnsmat og amming

Morsmelkerstatning

Overgang til fast føde

Mat og måltider for spedbarn

Matportalen: Spedbarn 0-12 mnd

Mat for barn   

Kosthold for barn mellom 2 og 5 år

Kosthold for barn mellom 6 og 12 år

Matportalen

Kostverktøyet

Barn, utvikling og seksualitet

Barnets utvikling 0-5 år

Film - Hedvig Montgomery - Barnets utvikling

Hva er viktig når du skal snakke med barn om kropp og seksualitet?

Hvordan styrke barns selvfølelse

Barnets personlighet

Tannhelse

Tannstell hos barn

Film - Happyteeth

Andre tilbod
  • Fødsels- og foreldreførebuande kurs. Arrangeres av Helsestasjon, Familiens hus 2 -3 gongar i året. Arrangementet blir annonsert på helsestasjon sine facebooksider.
  • Ål helsestasjon tilbyr foreldreveiledning individuelt og i grupper. Ta kontakt på tlf: 3208 5290
Utleige
  • Brystpumper til mødre med ammeproblem. 
  • Enuresealarm for bruk ved nattevæting.

Ta kontakt med helsestasjon for priser og avtale leige. Tlf: 3208 5290.

Andre nyttige nettsider

Helsedirektoratet

Folkehelseinstituttet

Voksne for barn

NHI.no

NAV.no

Tryggmammamedisin.no