Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Skattebøl skule

Denne sida er under arbeid.

Adresse

Postadresse: Torget 1, 3570 Ål
Besøksadresse: Brennovegen 9, 3570 Ål

Rektor: Elin Flaget, tlf. 32 08 54 11

Skattebøl skule 

Generell informasjon

Skattebøl skule er ein fulldelt grendeskule, 1.-4.klasse, som ligg ca. 3 km. frå Ål sentrum. Skulen der den no ligg, er bygd i 1980 og andre byggesteg med m.a. gymsal kom i 1997. Skulen har eit stort uteområde med grasfotballbane, leike- og aktivitetsapparat, skiløype (2 km ) og uteskule i Juveskogen. Dugnadar og investering i 2 nye leikeapparat blei eit godt tilskot i 2015. 

Tilsette

9 lærarar, rektor og tre skuleassistentar.

På SFO er det  tre tilsette. SFO er ope alle dagar morgon og ettermiddag.

Skuledagen

SFO åpnar kl 07.30

Skuledagen tek til kl 08.30

1.økt frå 08.30 til 09:30

2.økt frå 09:50 til 10:50

3.økt frå 11.45 til 12.45

4.økt frå 13.00 til 13.45

SFO frå 13.45 til 16.30

Leksehjelp for 3.-4. klasse:

Onsdagar frå kl 0730 (i tida 5. september til 5. juni)

SFO

Opningstider kl. 07:30 til skulestart og 13:45-16:30.

Påmelding og endringar skal meldast på elektronisk skjema.

Me har eigen sfo-telefon der føresette kan sende meldingar. Me skal ha melding om morgonen om barnet ikkje kjem.

Me serverar enkel mat 3 dagar pr veke, ellers har dei med seg matboks

Føresette som hentar barnet om ettermiddagen må seie ifrå til ein av dei vaksne.

SFO mobil: 409 14 709

Her finn du informasjon om SFO i Ål kommune

Felles informasjon

Her finn du felles informasjon om skulane i Ål kommune