Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Ål ungdomsskule

Denne sida er under arbeid.

Adresse

Postadresse: Torget 1, 3570 Ål
Besøksadresse: Sundrevegen 42, 3570 Ål

Generell informasjon

Ål ungdomsskule ligg sentralt til, ca 700 m frå Ål sentrum og er den einaste ungdomsskulen i kommunen. Skulen er næraste nabo til Ål idrettshall og Ål skulepark. Ål skulepark er eit tilrettelagt park- og aktivitetsområde med bl.a.sykkelpark, skatepark, klatrestativ og plass for ballaktivitet. Skiløype og skøytebane om forholda ligg til rette for det vinterstid.

Kontakt

Hovudnummer: 32 08 54 30

Rektor: Morten Engsig Barasinski - tlf. 32 08 54 31

Ass. rektor: Anita Ødegård - tlf. 32 08 54 32

Rådgjevar: Borgar Storebråten- tlf. 32 08 54 33

Sekretær: Anne Karin Rustberggard- tlf. 32 08 54 31

Biblioteket: 32 08 54 47

Lærararbeidsrom Sør 1: 32 08 54 37

Lærararbeidsrom Sør 2: 32 08 54 41

Lærararbeidsrom Vest: 32 08 54 45

Opningstider

Telefontid administrasjon: Kl 08.00 - 16.00.

Opne dørar: Kl 08.45 - 15.00

Felles informasjon

Her finn du informasjon som er felles for alle skulane i Ål.