Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Ål ungdomsskule

Adresse

Postadresse: Torget 1, 3570 Ål
Besøksadresse: Sundrevegen 42, 3570 Ål

Generell informasjon

Ål ungdomsskule ligg sentralt til, ca 700 m frå Ål sentrum og er den einaste ungdomsskulen i kommunen. Skulen er næraste nabo til Ål idrettshall og Ål skulepark. Ål skulepark er eit tilrettelagt park- og aktivitetsområde med bl.a.sykkelpark, skatepark, klatrestativ og plass for ballaktivitet. Skiløype og skøytebane om forholda ligg til rette for det vinterstid.

Kontakt

Hovudnummer: 32 08 54 30

Rektor: Gjermund Flaget - tlf. 32 08 54 31 mobil 95 25 89 55

Ass. rektor/avd. leiarar og spes.ped koordinator: tlf. 32 08 54 32/33

Rådgjevar: Borgar Storebråten- tlf. 32 08 54 33

Sekretær: Anne Karin Rustberggard- tlf. 32 08 54 34

Skulebiblioteket: 32 08 54 47

Lærararbeidsrom Sør 1: 32 08 54 37
Trinnleiar 9. trinn: Ruth Marie Ø Koksvik

Lærararbeidsrom Sør 2: 32 08 54 41
Trinnleiar 10. trinn: Audun Vestenfor

Lærararbeidsrom Vest: 32 08 54 45
Trinnleiar 8. trinn: Lene Prestegard

Opningstider

Telefontid administrasjon: Kl 08.00 - 15.30

Opne dørar: Kl 08.45 - 15.00

Undervisning: kl. 08.55 - 14.40

 

Eksamen vår 2024

Kunngjering av trekk veke 19, vår 2024
Skriftleg eksamen veke 20-21, vår 2024
Munnleg eksamen dato ikkje sett vår 2024

Felles informasjon

Her finn du informasjon som er felles for alle skulane i Ål.