Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Prisar

Betalingssatsar for vaksenopplæring - framandspråklege

Prisar for norskkurs pr 01.01.21

Undervisning 1 dag i veka 783 kr/mnd

Undervisning 2 dagar i veka 1555 kr/mnd

Undervisning 3 dagar i veka 2328 kr/mnd

Undervisning 4 dagar i veka 3102 kr/mnd 

Ved oppstart blir det fakturert kr. 500,- for arbeidsbøker, bruk av nettbrett, materiell og lisensar.
tesktbøker må leverast tilbake. Viss du vil behalde tekstboka må du betale ekstra for den.

Satsane gjeld for elevar som ikkje har rett på gratis undervisning.
Arbeidsinnvandrarar frå EU/EØS må rekne med å betale for undervisninga.

Ikkje betalt kursavgift fører til tap av tildelt plass. Det er 1 månad oppseiingstid. Du må betale kursavgift for oppseiingstida. Oppseiinga må sendast skriftleg via e-post til slw@aal.kommune.no

Satsane kan endre seg ved nytt skuleår.