Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Postlister

Elements sak/arkivsystem

Postlistene vert publisert dagleg direkte frå vårt elektroniske sak/arkivsystem etter at opplysningane er kvalitetssikra.

Saksdokument, journalar og liknande register er opne for innsyn dersom ikkje anna følgjer av lov eller forskrift med heimel i lov. Alle kan krevje slikt innsyn.

Dersom du ynskjer innsyn i eit dokument, klikk på dokument i postlista, og velg "Bestill innsyn".

Opne postlister i Elements

Offentleglova

Rettleiar til offentleglova