Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Planarkiv

Det vil alltid vera det digitale kartet i Kommunekart som viser seinaste og gjeldande versjon av plankart.

Kommunekart

Kommunekart

Vigde innsynsløysinga til kommunen Kommunekart finn du gjeldande arealplanar. Klikk på nedtrekkmenyen øvst til venstre for å velja kartlag Reguleringsplaner eller Kommuneplan.

Når du klikkar på eit punkt i ein plan vil du få opp ein meny på høgre side. Her finn du planID, plannamn, m.m. Planens føresegner er tilgjengeleg via lenkja til Webplan Hallingdal. 

Planarkiv

Vedtatte planar - Planarkiv

Her finn du føresegner og andre dokument som høyrer til arealplanane til kommunen. For å søkja opp ein plan kan du bruka plannamn eller planID. Viss du ikkje veit plannamn eller planID kan du finna han via kartløysinga, Kommunekart.

Dispensasjonar og endringar av planen vil òg vera tilgjengeleg i planarkivet.

Sjølv om det ligg ein PDF med arealplankart i planarkivet, vil det alltid vera det digitale kartet som viser gjeldande plan.