Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Disposisjonsplanar

Om disposisjonsplanar

23.06.2010 vedtok Ål kommune arealdelen av kommuneplanen. Fram til då hadde det vorte gjort sakshandsaming på 34 eldre disposisjonsplanar som til då var gjeldande. Planane hadde då same status som ein reguleringsplan. Planane var vanskeleg å drive sakshandsaming etter, då dei hadde dårleg kartkvalitet. Planane var frå 60 – 70 talet og tomtene var i hovudsak tenkt for mindre hytter av låg standardGjennom prosessen med rullering av ny arealdel har Ål kommune oppheva alle disposisjonsplanane i kommunen, og erstatta dei med byggjeområde i staden.

Det var berre disposisjonsplanar som var stadfesta av Fylkesmannen i Buskerud som var formelt gyldige. Dei planane som ikkje hadde denne stadfestinga var ikkje å sjå på som godkjente planar. Dei hadde dermed ingen formell planstatus.

Godkjente disposisjonsplanar

I tabellen under finn du ein oversikt over alle dei før godkjente disposisjonsplanar i Ål kommune. Klikk på plannavnet for å sjå disposisjonsplanen digitalisert.

01 Stokksendvatnet hyttfelt.pdf

04 Halleset hyttefelt.pdf

07 Randane hyttefelt.pdf

08 Jordet hyttefelt.pdf

09 Turrhaug hyttefelt.pdf

11 Grønli hyttefelt.pdf

13 Feten hyttefelt.pdf

16 Kråkehovda hyttefelt.pdf

17 Breie hyttefelt.pdf

19 Skarsgard hyttefelt.pdf

20 Stavestølen hyttefelt.pdf

22 Torsbugjerda hyttefelt.pdf

27 Toresgard hyttefelt.pdf

29 Tangeskog hyttefelt.pdf

30 Gaurhovdstølen sameige.pdf

33 Vats hyttegrend.pdf

34 Nystølen hyttefelt.pdf

36 Fjellstølen sameige.pdf

37 Rabbehalle hyttefelt.pdf

38 Plassestølen hyttefelt.pdf

39 Barskrind søndre hyttefelt.pdf

40 Sangefjell I.pdf

42 Sangefjell II.pdf

45 Osestølen sameige.pdf

46 Hagaheimstølen hyttefelt.pdf

47 Heimstølhovda hyttefelt.pdf

52 Kjellargard søre hyttefelt.pdf

54 Fareslettene hyttefelt.pdf

60 Larshallremmen.pdf

61 Knutstølhovda hyttefelt.pdf

62 Teigen - Hestebrekk.pdf

69 Bergmo hyttefelt.pdf

88 Jøtatorsbu hyttefelt.pdf

Utgåtte disposisjonsplanar

05 Langeli hyttefelt.pdf

10 Sirestølen hyttefelt.pdf

12 Solheim hyttefelt.pdf

127 Buhovd, Steinstølen og Olset hyttefelt.pdf

159 Torsbu hyttefelt.pdf

18 Leikvollstølen hyttefelt.pdf

24 Gunnbjørgdekkene hyttefelt.pdf

25 Maristølen hyttefelt.pdf

31 Rimeslåtta-Kolbjørnstølen hyttefelt.pdf

48 Melsethaugen hyttefelt.pdf

51 Tveitehaugen hyttefelt.pdf

58 Holostølen hyttefelt.pdf

Digitalisering av godkjente disposisjonsplanar

Ål kommune har digitalisert planane – dvs teikna av planane etter beste skjønn – og lagra dei i den digitale kartbasen for Ål.

Disposisjonsplan - ny arealdel for Ål kommune

Alle disposisjonsplanane er oppheva gjennom arbeidet med ny arealdel av kommuneplan.

Disposisjonsplanane er i staden avsett som eksisterande byggjeområde i ny arealdel. Men planar som har tomter eller der heile planområdet ligg sårbart må få ein ny vurdering.