Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Forsamlinghus i Ål

Det finst eit 20-tals ulike forsamlingshus i Ål; ungdomshus, grendahus, klubbhus og bedehus. For leige, kontakt eigarane/styrarane.

Generelle grendahus og klubbhus

Breie grendehus, Jan Egil Grue, 32 08 68 99, 3570 Ål
Fjellet Il , klubbhus, Lars Ivar Brattegard 32 08 34 11, 3570 Ål
Hadding, klubbhus, Jon Olav Tveitehaug, 95 88 11 16, 3570 Ål
Hugnadheim (Hugnad UL),Grethe Sollien, 3579 Torpo
HÅP. Ole Øvrejorde. Telefon 4142 8555. Sundrevegen 81. post@haap.no Kvinnegardslia grendehus, Thor Warberg 32 08 12 49, 3570 Ål
Leveldtun, Torfinn Slåtto, 99513142, Leveld 3570 Ål
Liatun Mona Kolbjørnsdatter Sando, 95223313, 3570 Ål
Opheim grendehus, Leiar- Kolbjørn Opheimsjorde
Nestleiar - Ola Magne Haugo
Kasserar - Britt Inger Liahagen, tlf 97543310
Sekretær - Bente Bråten, tlf 97062252 (benteb_@hotmail.com)
Torpo grendehus, Torpo skule v/rektor 32 08 32 10, 3579 Torpo
Torpo IL, klubbhus, Line Østro, 95 55 58 26, 3579 Torpo 
Solhov (UL Fram), Halle Perstølen 32 08 13 69, 3570 Ål
Sundrehall (Kilden), Helge Svanaasen 32081813/ 91 82 08 96,3570 Ål
Tveito skule, Torleiv Håheim, 91 34 84 88, 3570 Ål
Vats grendehus, Karsten Dolvik, 412 06 335, 3570 Ål
Votnahall, Magne Stølen, tlf 32 08 42 05,  971 44 655,  3570 Ål
ÅL il, klubbhus, Bråta, Erling Simonsen tlf. 90 67 59 06 www.aalil.no
Ål jeger- og fiskeforening, klubbhus Terje Høiberg, 90 12 07 46, 3570 Ål
Ål MC-klubb, klubbhus, Frede Dalby 32 08 21 87, 3570 Ål   

Bedehus

Evjens Minne, bedehus Narve Thorset,47269612 , 3570 Ål
Vats bedehus, Lars Kaslegard 32 08 46 93, Vats 3570 Ål
Misjonsheimen, Mari-Helene Slåtten, mob: 97198899, Hellingvn 33, 3579 Torpo