Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Logoped

Logoped på plass i Hallingdal i slutten av kvar månad.

Logoped Sissel Gjerland Ekra er i Hallingdal i slutten av kvar månad og fylgjer opp klientar fysisk. Dei som kan fylgjast opp med tele-logopedi mellom dei fysiske timane kan få  tilbod om det.   

All behandling skjer på bakgrunn av henvisning.   

Logopeden er på Ål måndag til onsdag  i slutten av kvar månad.   

Kontaktinfo: Logoped Sissel Gjerland Ekra, Wernerløkka 28, 3612 Kongsberg sissel.gjerland.ekra@gmail.com  
Telefon 482 17 774 

Nettside: Hallinglogopeden - Logoped Sissel Gjerland Ekra