Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Ønskjer du å bygge karriere?

Ål kommune satsar på kompetanseutvikling og tilbyr leiarutvikling internt og i samarbeid med Folkeuniversitetet.

AdobeStock_278522594.jpeg

Til Topps leiarutviklingsprogram

Ønskjer du å lære meir om leiing og stå sterkare ved framtidige søknader om leiarstilling? Ål kommune har eit eige leiarutviklingsprogram - Til Topps.

Programmet er for nye leiarar, ass. leiarar, teamleiarar, ansvarssjukepleiarar og andre medarbeidarar som ønskjer å utvikle kompetansen sin. Det var oppstart på nytt program hausten 2022 med interne og eksterne kurshaldarar. 

Første året (haust 2022–vår 2023) består av 6 heildagssamlingar i regi av interne og eksterne kurshaldarar. I tillegg blir det tilbydd individuell rettleiing. 

Andre året (haust 2023–vår 2024) får deltakarane prøve seg på leiaroppgåver/-ansvar, og dei møtest att i ressursgrupper. Gruppemøta kan bli brukte til å diskutere cases som deltakarar speler inn, eller andre faglege tema.

Til topps 22-23.png

Folkeuniversitetet på Gol

Me tilbyr støtte til følgande fag ved Folkeuniversitetet på Gol: