Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Ønskjer du å bygge karriere?

Ål kommune satsar på kompetanseutvikling og tilbyr leiarutvikling internt og i samarbeid med Folkeuniversitetet.

AdobeStock_278522594.jpeg

Til Topps leiarutviklingsprogram

Ynskjer du å lære meir om leiing og stå sterkare ved framtidige søknader om leiarstilling? Ål kommune har eit eige leiarutviklingsprogram - Til Topps.

Programmet er for nye leiarar, ass. leiarar, teamleiarar og ansvarssjukepleiarar og andre medarbeidarar som ønskjer å utvikle sin kompetanse. Det er oppstart på nytt program hausten 2022 med interne og eksterne kurshaldarar. 

Første året (haust 2022 – vår 2023) består av 6 heildagssamlingar i regi av interne og eksterne kurshaldarar. I tillegg tilbys det individuell rettleiing. 

Andre året (haust 2023 – vår 2024) får deltakarane prøve seg på leiaroppgåver/-ansvar og møtast igjen i ressursgrupper. Gruppemøtene kan bli brukt til å diskutere cases som deltakarar speler inn eller andre faglege temaer.

Til topps 22-23.png

Folkeuniversitetet på Gol

Vi tilbyr støtte til følgande fag ved Folkeuniversitetet på Gol: